Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-12-09 19:34:41 przez system

Jakie będzie uposażenie starosty?

Rada Powiatu zadecydowała ile będzie zarabiać nowy starosta.

Wynagrodzenie zasadnicze Adama Korty to 4800 zł. Dodatek funkcyjny – 2100 zł. Oprócz tego starosta otrzyma dodatek specjalny o równowartości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Przysługuje mu również dodatek za wysługę lat.

Składniki wynagrodzenia Adama Korty są dokładnie takie, na jakie pozwala rozporządzenie Rady Ministrów z maja tego roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które zakładało, że od 1 lipca 2018 r. pensje m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą niższe o 20 proc. i mają wynosić od 3600 do 4 800 zł.

Jakie były zarobki poprzedniego starosty, Ludwika Węgrzyna?

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł;

  • dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł;

  • dodatek specjalny w wysokości 37% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

  • dodatek za wieloletnią pracę wg odrębnych przepisów.

W czerwcu tego roku, a więc tuż przed mającym wejść w życie rozporządzeniem RM, nasza Rada Powiatu miała głosować nad obniżeniem uposażenia starosty do oczekiwanej przez RM wielkości. Jednak radni większością głosów nie zgodzili się na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad na sesji.