Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-29 21:26:23 przez system

Jan Balicki: powstanie wędzarni budzi głęboki sprzeciw

Sprawa budowy w bezpośrednim sąsiedztwie bloków na Os. Windakiewicza zakładu przetwórstwa mięsnego nabiera rumieńców. Podczas sesji Rady Miasta interpelację w tej sprawie złożył radny Jan Balicki.

„W ostatnich tygodniach wielu mieszkańców miasta – pisze w swej interpelacji radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości - zaniepokoiła informacja o działaniach inwestora zamierzającego wybudować przy ul. Windakiewicza obiekt handlowy, w części którego produkowane będą wyroby mięsne oraz funkcjonować będzie wędzarnia. Jego wyrazem było m. in. wystąpienie grupy mieszkańców z interwencją i sprzeciwem do Burmistrza Miasta Bochnia.

Szczególnie niepokojące jest, że w spokojnej, zacisznej części centrum miasta, doskonale nadającej się na budownictwo mieszkaniowe, podejmowane są działania, które wspomniany obszar czynią w większości rejonem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego i jego infrastruktury. W świetle informacji z ostatnich dni, także rejonu działalności produkcyjnej, za jaką uznać należy wytwarzanie wyrobów mięsnych, w ilości ok. 5 ton tygodniowo.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nakazującej opracowanie raportu dotyczącego oddziaływania inwestycji na środowisko wynika, że deklarowana przez inwestora zmiana związana jest z dodatkową emisją spalin i zanieczyszczeń z procesów wędzarniczych, hałasem urządzeń technologicznych i wentylacyjnych bliskim wartości dopuszczalnych oraz innych specyficznych dla przerobu mięsa uciążliwości. Zastanawiające, że we wspomnianej opinii postulowana jest także ocena wpływu inwestycji na najbliższy obszar Natura 2000, jakim jest odległa o kilka km Puszcza Niepołomicka!, podczas gdy w promieniu ok. do 150 – 200 m od inwestycji znajduje się kilkanaście bloków mieszkalnych, trzy duże szkoły, szpital oraz domy jednorodzinne, które pozostawać będą w oddziaływaniu wędzarni.

Pragnę zaznaczyć, że w Studium Uwarunkowań, Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Bochnia, w części MPZP Trinitatis obszar zawarty między ulicami Windakiewicza (od Campi) i Krakowską, w przeważającej części przeznaczony jest na mieszkalnictwo jednorodzinne (M), mieszkalnictwo wielorodzinne (MW), w mniejszej zaś jako mieszkalno usługowy MU)!

Władze miasta powinny więc zadbać, by w taki właśnie sposób teren ten zagospodarowano(…)

Zgoda na wystąpienie i działanie inwestora sprawi, że obok niewątpliwych zalet tej inwestycji, jak np. ożywienie tego rejonu miasta, zwiększenie dostępności obiektów handlowych, usługowych i liczby miejsc parkingowych itp., pojawią się także znaczne utrudnienia i uciążliwości dla mieszkańców, nie tylko najbliższego sąsiedztwa.

Hałas, zwiększony ruch pojazdów w rejonie ul. Oracka – Windakiewicza – Krakowska – Zaułek Mollo, zwiększone zanieczyszczenie powietrza i unoszący się nad miastem zapach mogą uczynić ujemnym bilans zysków i strat towarzyszących tej inwestycji.

Samo tylko Osiedle Windakiewicza stanie się swego rodzaju wyspą otoczoną ciasnym pierścieniem ruchliwych ulic, a pewnie wnet mieszkańcom przybędzie także całodobowa sprzedaż alkoholu, wraz z towarzyszącymi jej wątpliwymi „atrakcjami i rozrywkami”.

Wnoszę – kończy radny - by Burmistrz Miasta Bochnia wykorzystał wszelkie możliwości, jakie dają obowiązujący plan zagospodarowania i obowiązujące akty prawne i nie dopuścił do powstania przedstawionych i innych utrudnień dla mieszkańców.
By realizacja zagospodarowania przedmiotowego terenu nastąpiła w sposób zgodny z intencjami Rady Miasta minionej kadencji.”

Czytaj także: Masarnia przy Windakiewicza