Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-21 20:12:33 przez system

Jan Paweł II od 15 lat patronuje łapanowskiej szkole

Święto swojego Patrona obchodził Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. Obchody te związane były też z 15 rocznicą nadania imienia szkole oraz z uroczystością 65-lecia istnienia placówki.

W czasie uroczystości podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, reprezentowaną przez st. bryg. Ryszarda Gaczoła, a łapanowską szkołą. To przedsięwzięcie dydaktyczno -wychowawcze będzie miało na celu kształtowanie postawy obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności wśród uczniów liceum ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne.

Z okazji Święta Patrona zostały wręczone dyplomy i odznaczenia. W tym roku Medal "Zasłużony dla szkoły’’ został przyznany płk. Mirosławowi Krupie z JW "Nil". Medal "Prymusa Szkoły” otrzymali: Andżelika Pacek- kl. III Liceum Ogólnokształcące, Marek Bielski - kl. IV Technikum Budowlane oraz Mateusz Stańdo - kl. III ZSZ. Honorowy tytuł "Człowieka z wyobraźnią” otrzymała Michalina Cichoń – kl. IV Technikum Ekonomiczne.

Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali uczniowie biorący udział w konkursie Wiedzy o Janie Pawle II.