Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-07-01 19:53:20 przez system

Jednogłośne absolutorium dla Adama Korty

Starosta bocheński Adam Korta i zarząd powiatu otrzymali w piątek absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni byli jednogłośni.

Podczas sesji odbyła się także dyskusja o stanie powiatu. Analizowano Raportu o stanie powiatu. Dokument ten pokazuje funkcjonowanie powiatu bocheńskiego w roku 2018. Opracowanie ukazuje działania podjęte i zrealizowane w zakresie ważnych dla mieszkańców obszarów. Z raportu możemy wyczytać m.in, że stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim w roku 2018 wynosiła 4,5 %, i był to jeden z najlepszych wyników w ostatnich latach. Związane jest to m.in. z coraz to lepszą sytuacją gospodarczą powiatu, o czym świadczyć może m.in. wpis aż 901 nowych podmiotów do rejestru REGON w zeszłym roku. Dane pokazują też, że na naszym lokalnym rynku pracy w zeszłym roku pojawiło się aż 1500 ofert pracy.

W porządku obrad było też przyjęcie dofinansowania na zabytki w powiecie. Radni zadecydowali także o przekazaniu kwoty 28 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Podejmowano także uchwałę dotyczącą wykonanie budżetu. W 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 39.028.052,38 zł. O dobrej sytuacji finansowej powiatu świadczy fakt, iż na koniec 2018 roku powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych a spłaty zadłużenia były dokonywane zgodnie z zwartymi umowami.

foto z <https://www.powiat.bochnia.pl/>