Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-23 00:18:05 przez system

"Jedynka" na szlaku Erasmusa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni od tego roku szkolnego bierze udział w europejskim projekcie „No Child Left Behind”.

W dniach od 2 do 7 marca panie: Katarzyna Spisak, Agnieszka Kusion oraz Magdalena Hypś – nauczycielki PSP nr 1- gościły z wizytą w angielskiej szkole Scartho Junior Academy w Grimsby, ok.300 km na północ od Londynu. Głównym celem spotkania było ustalenie kolejnych wizyt partnerskich oraz sprawy organizacyjne, czyli zaplanowanie zadań do zrealizowania do czasu kolejnej wizyty, która odbędzie się w maju. W następnej podróży do Estonii oprócz nauczycieli weźmie udział czworo uczniów. Ponadto nauczycielki brały czynny udział w lekcjach, tym samym aktywnie uczestnicząc w życiu szkoły.

Uczestniczki projektu miały okazję zwiedzić piękny Londyn oraz urokliwy Manchester, jak również przespacerować się uliczkami Lincoln.
Projekt edukacyjny pt.: No Child Left Behind (Równe Szanse dla Wszystkich Dzieci) jest częścią międzynarodowego programu Erasmus+. Obejmuje on swym zasięgiem uczniów i nauczycieli z następujących krajów: Wielkiej Brytanii (Anglii), Włoch, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Polski i Estonii. Koordynatorem oraz współautorem projektu jest Katarzyna Spisak.

Projekt, który został oceniony bardzo wysoko zarówno formalnie, jak i merytorycznie, otrzymał dofinansowanie w wysokości 26 tys. euro. W wyniku selekcji 2014, tylko 207 projektów z Polski (na 1200 złożonych) zostało pozytywnie zatwierdzonych. Dla porównania w 2013 roku na 1460 aplikujących polskich szkół 530 uzyskało akceptację Komisji Europejskiej. Podczas realizacji projektu szkoła będzie współpracować z Miejskim Domem Kultury, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych uczniów, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez udział w zajęciach teatralnych, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez grę w piłkę nożną, wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz poznawanie kultur wymienionych wyżej krajów w kontekście europejskim.

Współpraca międzynarodowa ma polegać na uczeniu się poprzez działanie, czyli przygotowanie w grupach projektowych różnych form artystycznych i sportowych (np.: wystawa prac, przedstawienia, taniec, prezentacje multimedialne, zawody sportowe). Wszystkie te działania pozwolą uczniom poprawić wyniki w nauce i sporcie oraz wzmocnić pewność siebie podczas współpracy w grupie.

Oprócz wymienionych efektów podejmowanych działań ważną rolę odgrywać będą wartości związane z przestrzeganiem praw człowieka oraz dostrzeganie i szacunek dla innych kultur i religii.

Przewidziane są spotkania międzynarodowe w krajach partnerskich. Wyniki pracy grupy projektowej są zamieszczane na blogu projektu: https://nochildleftbehindpl.wordpress.com/.