Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-27 12:52:03 przez system

Jest decyzja w sprawie WTZ -ów

Starostwo Powiatowe w Bochni ostatecznie zdecydowało się kupić działkę, na której posadowione są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach. O uchwale Zarządu Powiatu poinformowana radnych podczas ostatniej sesji, 23 lutego.

Stało się to w obecności delegacji rodziców podopiecznych WTZ - tów oraz pracowników.

Aby działkę można było kupić, likwidator Spółdzielni Inwalidów musi jednak spełnić kilka warunków: po pierwsze dokonać geodezyjnego podziału gruntów Spółdzielni, tak aby wyodrębnić część potrzebną do funkcjonowania warsztatów. Konieczne jest również założenie dla tej nieruchomości odrębnej księgi hipotecznej. Działka nie może być też obciążona długami hipotecznymi, jakie ma BSI.

Jednym z pomysłów na ratowanie WTZ było przeniesienie ich do stojącego pustką budynku po szkole w Cerekwi. Jednak koszty remontu prawdopodobnie przewyższyłyby cenę działki w Proszówkach. Inną przeszkodą byłby transport uczestników WTZ: Cerekiew leży na północnym krańcu powiatu i dojazd osób niepełnosprawnych np. z południowych miejscowości powiatu byłby bardzo kosztowny. Pozostawienie WTZ w Proszówkach wydaje się najracjonalniejszym rozwiązaniem.