Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-16 10:20:53 przez system

Jest nowy dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Andrzej Stapurewicz z Krakowa został tymczasowo Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bochni. Funkcję inspektora nadzoru będzie pełnił przez dwa najbliższe miesiące.

Dotychczasowy inspektor - Adama Kobiela - został odwołany przez starostę na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Andrzej Stapurewicz ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem inżyniera budownictwa lądowego w 1976 roku.
Decyzją prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiada m.in. uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ostatnio zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.