Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-04 13:38:18 przez system

Jeszcze nie koniec walki o bocheński sąd

Konferencja w Urzędzie Miasta<br />

W poniedziałek 4 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji bocheńskiego sądu. Jak już informowaliśmy projekt ustawy ministra sprawiedliwości został zmieniony. Sądowi w Bochni jak na chwile obecną nie grozi utrata niezależności.

W sp/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/DSC_6788.jpgotkaniu oprócz prezesa sądu bocheńskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Bochniaków uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem miasta jego zastępcą, starosta bocheński oraz przybyli na spotkanie niektórzy wójtowie gmin. Było to - jak na wstępnie wyjaśnił burmistrz Stefan Kolawiński - spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania na rzecz obrony niezależności bocheńskiego sądu. Przedstawiono księgę – na razie ma ona wersję roboczą i istnieje w jednym egzemplarzu – gdzie spisano wszystkie działania i zebrano dokumenty, listy oraz wszystkiego rodzaju pisma dotyczące działań na rzecz obrony bocheńskiej placówki sądowniczej.

Burmistrz pokrótce przedstawił historię sprzeciwu, wspominając o grupie protestu, jaka powstała na skutek decyzji ministra. Na końcu wszystkim serdecznie dziękował, zaznaczając jednocześnie, co także podkreślili w swoich przemówieniach inni obecni, że mimo skuteczności protestu i tego, że sytuacja się zmieniła diametralnie na korzyść Bochni to jednak nie można jej być do końca pewnym. Istnieje jeszcze margines niepewności gdyż mimo zmiany decyzji ministra nie jest ona jednak ostateczna. Nie wiemy jakie do końca są zamiary min. sprawiedliwości. Jeżeli jesteśmy zdolni działać wspólnie, w grupie /media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/DSC_6791.jpgistnieją duże możliwości. My pokazaliśmy, że można coś osiągnąć i skutecznie się z czymś nie zgodzić –podkreślił burmistrz. Przypomnijmy, że według nowego projektu likwidacją mają być objęte sądy zatrudniające do 8 sędziów, nie jak dotąd te zatrudniające 11 sędziów.

Starosta Jacek Pająk wspomniał o tym, że to głównie protesty w Bochni i powiecie bocheńskim spowodowały, że reorganizacja sądownictwa została w tym zakładanym wcześniej zakresie zatrzymana. Starosta podkreślał, że takie działania leżą w interesie wszystkich i należy sobie uświadomić, że sąd mamy tylko jeden – bocheński, nie brzeski, nie wielicki…

Prezes bocheńskiego sądu zaznaczył, że mimo dobrej decyzji dla Bochni to założenia zmian min. Gowina są oparte na błędnych założeniach. Nadal pod uwagę brana jest liczba zatrudnionych sędziów a nie liczba spraw, jaka załatwiana jest w placówkach sądowych. Dodał, że sposób tworzenia i likwidacji sądów leży nie w rękach parlamentarzystów ale w rękach ministra, co jest regulowane jeszcze zasadą z 1944 r. - powojenną komunistyczną ustawą KRN.

Od początku do walki o zachowanie samodzielności bocheńskiego Sądu Rejonowego włączyli się samorządowcy powiatu bocheńskiego, bardzo aktywnie w obronie swojego sądu stanęli prezes i pracownicy tej placówki oraz prezes i członkowie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Oto chronologia wydarzeń:

grudzień 2011 r. – informacja o projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina zakładającym zniesienie wszystkich sądów rejonowych o obsadzie mniejszej niż 14 etatów sędziowskich – ogółem 122 sądy a wśród nich sąd w Bochni. Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów pod petycja do ministra o niewprowadzanie w życie rozporządzenia przynajmniej do czasu, aż sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzą się co do zgodności takiego trybu znoszenia sądów z ustawą zasadniczą.

29 grudnia 2012 r. – Rada Miasta Bochnia podjęła rezolucję wyrażenia stanowiska w sprawie planów reorganizacji systemu sądowniczego w Polsce, które skutkować mają likwidacją Sądu Rejonowego w Bochni.

3 lutego 2012 r. – spotkanie z siedzibie Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, na którym zawiązał się Społeczny Komitet Obrony Sądu Rejonowego w Bochni z przewodniczącym Stefanem Kolawińskim burmistrzem Bochni i wójtami gmin powiatu bocheńskiego.

6 lutego 2012 r. – kolejne spotkanie członków SKOS w gabinecie burmistrza Bochni, podczas którego ustalono działania na kolejne dni i tygodnie, ważną informacje było, że pod petycją przeciwko likwidacji bocheńskiego sadu zebrano ponad 16 tysięcy podpisów.

15 lutego 2012 r. – Jacek Pająk starosta bocheński, Stefan Kolawiński burmistrz Bochni, Jan Kulig wójt Łapanowa, Józef Nowak wójt Trzciany i Tomasz Gromala wójt Lipnicy Murowanej uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem sprawiedliwości Piotrem Dardzińskim, na ręce którego przekazali petycję z ponad 16 tysiącami podpisów, zwrócili się również o zachowanie samodzielności bocheńskiego sądu.

27 lutego 2012 r. – w 759. rocznicę lokacji naszego miasta, na bocheńskim Rynku zorganizowaliśmy wiec przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni. Obecni byli wójtowie gmin powiatu bocheńskiego, poseł na Sejm RP prof. Włodzimierz Biernacki.

28 lutego 2012 r. – w Warszawie ogólnopolski protest w obronie sądów, które zgodnie z projektem wspomnianego rozporządzenia miałyby zostać zniesione. W manifestacji przed ministerstwem sprawiedliwości wzięło udział przedstawiciele 45 samorządów i sądów z całej Polski. Z Bochni uczestniczyła 50-osobowa grupa samorządowców i pracowników sądu. Burmistrz Stefan Kolawiński przekazał wówczas na ręce wiceministra Piotra Dardzińskiego pismo, w kórym poinformował o przeprowadzonym w Bochni dzień wcześniej proteście i zaapelował o zweryfikowanie stanowiska ws. zniesienia bocheńskiego SR.

15 marca 2012 r. – w Sochaczewie odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia Amici Curie, ogólnopolskiej organizacji mającej za cel podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości a więc również obronę przed likwidacja małe sądy rejonowe. W międzyczasie minister Jarosław Gowin „złagodził” swoje stanowisko zmniejszając liczbę etatów sędziowskich w sądach do 13, co niestety nie ratuje bocheńskiej placówki, w której orzeka 11 sędziów. Jednym spośród 11 członków-założycieli stowarzyszenia jest w imieniu samorządu bocheńskiego Tomasz Przybyło zastępca burmistrza Bochni.

27 – 30 marca 2012 r. – w warszawie przed Ministerstwem Sprawiedliwości samorządowcy zorganizowali cykl pikiet, pod nazwą (z racji czasu w jakim się odbywały) „rekolekcjami konstytucyjnymi”. Ponad 40-osobowa grupa samorządowców i pracowników bocheńskiego sądu wzięła udział w ostatnim dniu „rekolekcji”. Po proteście przed ministerstwem uczestnicy przeszli w kolumnie przed kancelarię Prezesa rady Ministrów, gdzie złożono prośbę o spotkanie z Premierem w temacie przedmiotowego rozporządzenia, zgłoszono także deklarację czynnego udziału w pracach koncepcyjnych nad zmianami w polskim wymiarze sądowniczym.

31 marca 2012 r. – minister sprawiedliwości Jarosław Gowin nie podpisał w zaplanowanym terminie rozporządzenia, co oznacza, że zapowiedziana reorganizacja systemu sądowniczego nie wejdzie w życie od 1 lipca 2012, jak pierwotnie zakładało rozporządzenie.

Kwiecień 2012 r. – pojawiły się nieoficjalne doniesienia o przesunięciu reformy sądownictwa na styczeń 2013 r. oraz o zmniejszeniu wymaganej dla zachowania samodzielności sądów liczby etatów sędziowskich do 8.

7 maja 2012 r. – na spotkaniu w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie, w obecności prezesów sądów rejonowych i sędziów minister Jarosław Gowin potwierdza nieoficjalne doniesienia prasowe o przesunięciu reformy sądownictwa w czasie i o zmniejszeniu liczby etatów sędziowskich do 10, co oznacza uratowanie samodzielności bocheńskiej placówki.

15 maja 2012 r. – w Warszawie odbyło się spotkanie członków założycieli stowarzyszenia Amici Curie, podczas którego dopracowano społeczny projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zapoznano się także z treścią zleconej przez Stowarzyszenie opinii prawnej na temat niekonstytucyjności znoszenia sądów w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

30-31 maja 2012 r. – w Warszawie przed Kancelarią prezesa rady Ministrów odbyła się dwudniowa „Majówka Konstytucyjna”. W drugim dniu majówki, w którym uczestniczyli przedstawiciele bocheńskiego sądu, protestujący przeszli do siedziby Sejmu, gdzie złożyli społeczny projekt wzmiankowanej ustawy. W komitecie inicjatywy ustawodawczej znalazł się burmistrz Bochni Stefan Kolawiński i prezes bocheńskiego SR mec. Piotr Maziarz.

Obecnie – rozpoczynamy zbieranie 100 tysięcy podpisów koniecznych, aby przygotowany przez stowarzyszenie Amici Curie społeczny projekt ustawy był procesowany przez parlament RP.