Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-21 15:43:05 przez system

Język niemiecki dla menagerów

Na najbliższą sobotę 24 marca zaplanowano kolejne spotkanie naborowe na szkolenie z branżowego języka niemieckiego w ramach projektu: „Kariera na wyciągnięcie ręki - skuteczny Manager i kompetentny Trener ze znajomością języka niemieckiego w Twoim powiecie”. Nabór odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni w godzinach 9.00 – 12.00.

Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają 20 dorosłych osób pracujących na terenie powiatu bocheńskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej, zlecenia lub o dzieło. Kandydaci do kursu nie mogą mieć doświadczenia w zawodzie managera (zarządzanie maksymalnie 2 osobowym zespołem) i nie mogli dotychczas brać udziału w innym managerskim szkoleniu zawodowym (powyżej 16 godzin szkoleniowych). W projekcie nie mogą także uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Szkolenie jest w 90% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursant będzie zobligowany do uiszczenia opłaty jedynie w wysokości 669,08 zł co stanowi 10% wartości szkolenia.

Każdy kursant weźmie udział w:

  • 128 godzinnym szkoleniu managerskim (obejmującym takie tematy jak: trening pracy zespołowej, komunikacja managerska, przywództwo, strategia i orientacja na rezultat w biznesie, mechanizmy rynkowe, prawo pracy, style managerskie, planowanie rozwoju).

  • 2 semestrach branżowego kursu języka niemieckiego (w sumie 120 godzin): w tym konwersacje z native speakerem i konsultacje indywidualne obejmującym m. in.: słownictwo biznesowe, kontakt z partnerem zagranicznym, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie ofert w języku niemieckim.

Oba szkolenia zakończą egzaminy: szkolenie managerskie: oparty o metodologię Assessement Centre, językowe: egzamin państwowy ÖSD (Austriacki Dyplom Językowy).

UWAGA: projekt przewidziano dla osób z różnym poziomem znajomości języka niemieckiego. W powiecie bocheńskim planuje się utworzenie aż dwóch dziesięcioosobowych grup złożonych z osób będących na jednym poziomie zaawansowania językowego.

Rekrutacja prowadzona będzie do 05.04.2012 r. w biurze projektu w Krakowie oraz w dniach: 24, 26, 31 marca i 2 kwietnia w Bochni w Szkole Podstawowej nr 7. Zajęcia rozpoczną się w maju 2012 r.

Szczegółowe informacje i Regulamin rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Austriackiego w Krakowie www.oei.krakow.pl w zakładce „projekt unijny Kariera na wyciągnięcie ręki”. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane są pod numerem telefonu (12) 426 44 88 lub mailowo: projekt@oei.krakow.pl.