Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-24 09:48:19 przez system

Już wkrótce nowa Rada Społeczna Szpitala

W miniony piątek odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni (2011-2015 r.) Podczas obrad starosta podziękował wszystkim członkom za dotychczasową czteroletnią pracę na rzecz bocheńskiej placówki.

W skład rady oprócz starosty wchodzili: Wojciech Pietras -przedstawiciel wojewody, Józef Słonina, Jerzy Błoniarz, Józef Nowak, Tadeusz Lis, Jan Kulig, Tomasz Gromala, Wacław Woźnicki, Krzysztof Kołodziejczyk, Aleksander Rzepecki, Wiesław Cholewa. W posiedzeniach rady uczestniczyli także przedstawiciele organizacji związkowych działających w szpitalu.

Gremium to ma głos opiniodawczy i doradczy, rada pracuje społecznie. Nowa rada wybrana zostanie podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Bochni.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej do zadań rady społecznej należy mi. in.:
1)przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
-zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
-związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
- planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
- rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
- kredytów bankowych lub dotacji,
- zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
-regulaminu organizacyjnego;
- dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.