Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-13 19:05:15 przez system

Kamionna: otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej

W sobotę 10 listopada w Kamionnej miała miejsce uroczystość otwarcia Małopolskiej Ścieżki Edukacyjno - Przyrodniczej, opracowanej i wykonanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Środowiska „Las Małopolska" z siedzibą w Kłaju.

Jest to pierwsza w Małopolsce i jedna z nielicznych tras „zielonej edukacji" w Polsce. Jej początek znajduje się przy drewnianym kościele parafialnym w Kamionnej, u podnóża góry Kamionna a jej trasa wiedzie w stronę wzniesienia i dochodzi do utworzonego w 1997 roku malowniczego rezerwatu buka. Spacer ścieżką w okresie jesiennym pozwala na podziwianie wielobarwnej scenerii, którą tworzy las mieszany, porastający zbocze.

Na trasie, która obecnie liczy około 2 km, umieszczone są przykładowe urządzenia gospodarki łowieckiej, wykorzystywane np. do dokarmiania zwierząt dziko żyjących. Na trasie napotkać można: budkę dla kuropatw, posyp dla bażantów, paśnik dla saren, lizawkę, paśnik dla jeleni, zwyżkę oraz ambonę. Przy każdym urządzeniu znajduje się informacja czemu ono służy i jakie zwierzęta z niego korzystają. Ścieżka będzie nadal wzbogacana o nowe elementy.