Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-12 19:54:39 przez system

Kapituła Bocheńska ma nowego prepozyta

Dzisiaj, 12 kwietnia, Biskup Tarnowski wręczył nominację nowemu prepozytowi Kapituły Kolegiackiej w Bochni. Został nim ks. prof. UPJPII, dr hab. Janusz Królikowski.

Zazwyczaj tytuł prepozyta kapituły kolegiackiej przyznawany jest proboszczowi kościoła kolegiackiego. Tak więc ks. Leszek Leszkiewicz, był zarówno prepozytem jak i kanonikiem gremialnym Kapituły Matki Bożej Różańcowej.

Jego następca, proboszcz Wojciech Gałda został kanonikiem gremialnym, ale funkcję prepozyta biskupstwo zdecydowało się powierzyć ks. Królikowskiemu.

Janusz Królikowski pochodzi z Mielca, jest kapłanem wykształconym w Tarnowskim Seminarium Duchownym. Święcenia przyjął w 1988 roku. Obecnie pracuje jako dziekan tarnowskiej Sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Kapituła kolegiacka – kolegium kanoników przy kolegiacie – wyróżnionym co do ważności kościele w diecezji (kolegiat może być w diecezji kilka). Kapituła kolegiacka ma charakter wyłącznie tytularny. Czasem wykonuje dzieła w danym rejonie lub im patronuje.

Prezydium kapituły tworzą: prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk i kustosz, a w jej skład wchodzą kanonicy gremialni, kanonicy seniorzy i kanonicy honorowi.

Zdjęcie ze str. www.gosc.pl