Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-03-05 15:36:40 przez system

Kariera na wyciągnięcie ręki-128 godzin szkolenia

Instytut Austriacki w Krakowie oraz „Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja” mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego pt.: „Kariera na wyciągnięcie ręki- Skuteczny Manager i Kompetentny Trener ze znajomością języka niemieckiego w Twoim powiecie” dofinansowywanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

W ramach projektu zamierzamy udzielić wsparcia 20 dorosłym osobom, pracującym na terenie powiatu bocheńskiego, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej, zlecenia lub o dzieło, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Dodatkowo nasi beneficjenci nie mogą mieć doświadczenia w zawodzie managera (zarządzanie maksymalnie 2 osobowym zespołem) i nie mogli dotychczas brać udziału w innym managerskim szkoleniu zawodowym (powyżej 16 godzin szkoleniowych). W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Szkolenie jest w 90% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent będzie zobligowany do uiszczenia opłaty jedynie w wysokości 669,08 zł co stanowi 10% wartości szkolenia.

Każdy kursant weźmie udział w:
- 128 godzinnym szkoleniu managerskim (obejmującym takie tematy jak: trening pracy zespołowej, komunikacja managerska, przywództwo, strategia i orientacja na rezultat w biznesie, mechanizmy rynkowe, prawo pracy, style managerskie, planowanie rozwoju).
- 2 semestrach branżowego kursu języka niemieckiego (w sumie 120 godzin): w tym konwersacje z native speakerem i konsultacje indywidualne obejmującym m.in: słownictwo biznesowe, kontakt z partnerem zagranicznym, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie ofert w języku niemieckim.

Zajęcia rozpoczną się już w maju 2012r.

Oba szkolenia zakończą egzaminy: szkolenie managerskie: oparty o metodologię Assessement Centre, językowe: egzamin państwowy ÖSD (Austriacki Dyplom Językowy).

UWAGA: projekt przewidziano dla osób z różnym poziomem znajomości języka niemieckiego. W powiecie bocheńskim przewidujemy utworzenie aż dwóch dziesięcioosobowych grup złożonych z osób będących na jednym poziomie zaawansowania językowego.

Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 05.03.2012r. – 05.04.2012r. w biurze projektu w Krakowie oraz w dniach: 19.03.12, 24.03.12, 26.03.12, 31.03.12 i 2.04.12 w punkcie rekrutacyjnym zorganizowanym w Bochni. Dokładna informacja o miejscu rekrutacji pojawi się po 9 marca na stronie internetowej Instytutu Austriackiego http://www.oei.krakow.pl/.

Szczegółowe informacje i regulamin rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce http://www.oei.krakow.pl/ „Kariera na wyciągnięcie ręki”. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane są pod numerem telefonu (12) 426 44 88 lub mailowo: projekt@oei.krakow.pl.