Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-03-27 15:27:06 przez system

Karta Rodziny funkcjonuje już od 3 miesięcy

Po pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu „Bocheńska Karta Rodzinna” zauważyć można duże nim zainteresowanie wśród mieszkańców. Od początku roku Urząd Miasta wydał prawie 250 kart dla uprawnionych członków rodzin i niemal każdego dnia trafiają nowe wnioski o wydanie karty.

Niedawno ruszyła też kampania mająca na celu zachęcenie bocheńskich przedsiębiorców do przystąpienia do programu BKR jako jego partnerzy. Do dnia dzisiejszego z takiej możliwości skorzystało 20 podmiotów, zarówno prywatnych jak i miejskich.

Zachęcamy wszystkich uprawnionych mieszkańców do zgłaszania się z wnioskami o wydanie karty, a przedsiębiorców do włączenia się do współudziału w tym, jakże potrzebnym bocheńskim rodzinom, programie. Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące „Bocheńskiej Karty Rodzinnej” można uzyskać na stronie www.rodzina.bochnia.eu oraz pod nr tel. 14 6149150/151 – informuje Maciej Piątek z bocheńskiego magistratu.