Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-02-20 02:41:13 przez system

Katyń - nie pozwólmy zapomnieć

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie "Katyń - Pamiętamy. Małopolska", jaki wspólnie z historykami i działaczami stowarzyszeń katyńskich z terenu naszego województwa organizuje Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów, miłośników historii, muzealników, dziennikarzy do przygotowania nagrań, reportaży, form przestrzennych, fotografii itp. Mają one pokazywać nie tylko losy jeńców Ostaszkowa, Starobielska i Kozielska, tych którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje, czy innych zbiorowych mogiłach, ale także często niezwykle zawiłe koleje życia ich najbliższych, historie powojenne i kultywowanie pamięci o katyńczykach z Małopolski.

Przez cały okres trwania przedsięwzięcia prace (wykonane dowolną techniką), które napłyną będziemy zamieszali na oficjalnej stronie konkursu www.katynpamietamy.pl. Tam też każdy znajdzie niezbędną wiedzę do podjęcia własnych poszukiwań i dokumentacji Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wspomniany serwis internetowy docelowo posłuży jako multimedialne centrum, które z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, skutecznie może wpłynąć na świadomości młodego pokolenia stanowiąc uzupełnienie programu szkolnego.

Prace można składać do 21 marca 2010 r. Po tym czasie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i zostaną przyznane nagrody. Jury będzie dysponowało nagrodą główną, przekazaną przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego oraz nagrodami specjalnymi Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszki Odorowicz, szefowej Muzeum PRL-u oddział Historii Polski w Krakowie Jadwigi Milewicz. Ponadto wśród zwycięzców Jury rozdzieli wycieczki do Brukseli i Strasburga "Europa-katedry gotyckie" oraz wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego i dwa staże w Parlamencie Europejskim, poświęcone problemom historii we współczesnej Europie.