Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-01 10:37:39 przez system

Kiedy remont drogi do przedszkola?

<html />

Sprawa drogi dojazdowej (przedłużenie ul. Krasińskiego) do przedszkola nr 6 na Os. św. Jana ciągnie się już od kilku lat i pozytywnego jej końca ciągle nie widać.

Droga, pomimo peryferyjnego położenia, ma ważne znaczenie – tylko nią mogą dojechać do jedynego osiedlowego przedszkola rodzice ze swymi pociechami, ponadto zlokalizowanych jest tam wiele garaży, a niedaleko znajdują się ogródki działkowe. Ulica jest więc mocno uczęszczana, a jej stan… jest, jaki jest.

O remont drogi zabiega od dawna radny z tamtego terenu Piotr Dziurdzia, który na majowej sesji Rady Miasta złożył kolejna interpelacje w tej sprawie. Pisze w niej, że już od kilku lat zwraca się w interpelacjach z prośbą o remont tej drogi. Ostania udzielona odpowiedź warunkowała termin remontu koniecznością wcześniejszej budowy sieci kanalizacyjnej w tamtym rejonie. Ponad pół roku temu wykonano nową sieć, natomiast remontu drogi nadal nie widać. „Co więcej, krótki odcinek wyboistej drogi bardziej przypomina obrazki z Trzeciego Świata - pisze w swej interpelacji radny -, a po każdorazowym przejeździe samochodu, w powietrze wzbijane są masy gęstego pyłu błotnego i następnie osiadającego na obiektach przyległej okolicy: dziedzińcu przedszkola, oknach budynku przedszkolnego, infrastrukturze placu zabaw.”

Na końcu swej interpelacji P. Dziurdzia ponowił wniosek o niezwłoczne przystąpienie do remontu drogi, wraz zabezpieczeniem jej przed spływaniem z okolicznych wzniesień i nasypów substancji błotnych.

Były to, jak pokazały dalsze dni, prorocze słowa. Dzień po sesji ogromna ulewa zniosła z okolicznych wzgórz lawinę błota, która po raz nie wiadomo który podtopiła tzw. „czerwona kamienicę” przy ul. Floris.