Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-20 16:24:33 przez system

Kiepskie lokaty Bocheńszczyzny w Rankingu MiSTiA

Małopolski Instytut Samorządu terytorialnego i Administracji opublikował wyniki Rankingu Gmin Małopolski na 2013 rok. W pierwszej dwudziestce jako jedyny reprezentant naszego powiatu (na 11 pozycji) znalazła się gmina Trzciana.

Idea Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2012 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 1. Dochody własne na 1 mieszkańca
 2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
 3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
 5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca
 6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców
 7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
 8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
 9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
 10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
 11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców

Niestety, nie udało się nam uzyskać danych szczegółowych odnośnie innych miast i gmin z naszego terenu, gdyż jawna jest tylko lista 20 (ze 179) gmin, które zajęły najlepsze lokaty. Zgodnie z regulaminem Rankingu o podanie nieopublikowanych danych może wystąpić tylko zainteresowana gmina. Wierzymy, że wszystkie samorządy na Bocheńszczyźnie uczynią to i zamieszczą na swoich stronach te dane.