Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-27 16:12:07 przez system

Kierunki kształcenia w szkołach średnich - co wybrać?

Mechanik z ograniczonym naborem

Znamy już liczbę kierunków kształcenia oraz limity przyjęć w poszczególnych szkołach średnich powiatu Bocheńskiego na kolejny rok szkolny.

Według informacji, jakie otrzymaliśmy z wydziału edukacji Starostwa Powiatowego wynika, że w siedmiu szkołach średnich od przyszłego roku będzie funkcjonować 85 wydziałów i kierunków kształcenia.

W Bochni szkołą z najliczniejszymi kierunkami edukacji jest Zespół Szkół nr 1 „Mechanik”, choć w przyszłym roku szkolnym decyzją władz starostwa zostanie tu ograniczony nabór do Liceum Ogólnokształcącego. Z czterech kierunków, jakie do tej pory funkcjonowały: językowego, matematyczno-fizyczno-informatycznego, menadżerskiego oraz sportowego zostaną tylko dwa pierwsze. Nie będzie w przyszłym roku naboru do klasy menadżerskiej oraz sportowej. Te dwa kierunki zostaną przeniesione do II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Konfederatów Barskich, które od dłuższego czasu przeżywa poważny kryzys, jeśli chodzi o nabór. Czy taka decyzja starostwa uratuje II LO? Zobaczymy.

W Zespole Szkół nr 1 pozostanie jednak 19 kierunków kształcenia. Dwa w liceum, dziesięć w technikum oraz 7 w zasadniczej szkole zawodowej. To najwięcej. W I LO kierunków będzie 9, w II LO – 5, w Zespole Szkół nr 2 – 7 kierunków, Zespole Szkół nr 3- 14 kierunków, Zespole Szkół w Dąbrowicy – 9,5 oraz w Zespole Szkół w Łapanowie – 13,5.

Jakie typy szkół oraz kierunki kształcenia można będzie wybrać w przyszłym roku?

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOCHNI PL. KS.A. CZAPLIŃSKIEGO 1

matematyka, chemia, język angielski 1

matematyka, fizyka, j. angielski 1

matematyka, informatyka, fizyka 1

matematyka, geografia, język angielski 1

biologia, chemia 1

biologia, chemia 1

biologia, j. angielski, j. polski 1

biologia, j. angielski 1

j. polski, historia, wos 1

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOCHNI UL. KONFEDERATÓW BARSKICH 29

klasa językowa – geografia, j. niemiecki/j. angielski 1

klasa menedżerska – matematyka, geografia, j. angielski + prawo i ekonomia 1

klasa dziennikarska – j. polski, historia, wos + zajęcia dziennikarsko - prawne 1

Biologia, j. polski, j. angielski + elementy psychologiczo - pedagogiczne 1

klasa sportowa – biologia, j. angielski, wychowanie fizyczne 1ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI UL. WINDAKIEWICZA 23


liceum ogólnokształcące

matematyczno – fizyczno - informatyczny 1

językowy 1


technikum

technik pojazdów samochodowych 1

technik mechanik: w zawodzie ślusarz 1

technik mechanik: w zawodzie operator obrabiarek skrawających 1

technik mechanik: w zawodzie monter maszyn i urządzeń 1

technik informatyk 1

technik elektryk 1

technik logistyk 1

technik chłodnictwa i klimatyzacji 1

technik ochrony środowiska 1

technik cyfrowych procesów graficznych 1


zasadnicza szkoła zawodowa

mechanik pojazdów samochodowych 1

elektromechanik pojazdów samochodowych 1

operator obrabiarek skrawających 1

elektryk 1

fryzjer 1

ślusarz 1

wielozawodowa (blacharz samochodowy; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; stolarz; elektromechanik) 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BOCHNI UL. STASIAKA 4


technikum

technik budownictwa 2

technik drogownictwa 1

technik geodeta 1

technik urządzeń sanitarnych 1

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1/2

technik organizacji reklamy 1/2

technik architektury krajobrazu 1/2

technik inżynierii środowiska i melioracji 1/2


zasadnicza szkoła zawodowa

monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie 1

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1/2

murarz- tynkarz 1/2


kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej –

III kwalifikacja w zawodzie technik budownictwa – 1 oddział – 30 osób

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy –

I kwalifikacja w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 1 oddział – 30 osób

B.6. Wykonywanie robót malarsko – tapicerskich –

II kwalifikacja w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 1 oddział - 30 osób

B.18 Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich – 1 oddział – 30 osób

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI UL. KRAKOWSKA 20


technikum

technik ekonomista 2

technik handlowiec 1

technik hotelarstwa 2

technik żywienia i usług gastronomicznych 3

technik obsługi turystycznej 1

kelner 1

zasadnicza szkoła zawodowa

sprzedawca 0,5

kucharz 1

cukiernik 0,5

**liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 2

**kwalifikacyjne kursy zawodowe:

A.22 – Prowadzenie działalności handlowej – 1 oddział – 20 uczestników,

T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział, 20 uczestników


ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICY- CHROSTOWA 1

technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5

technik organizacji reklamy 0,5

technik obsługi turystycznej 0,5

technik rolnik 0,5

technik logistyk 0,5

technik handlowiec 0,5

technik spedytor 0,5


liceum ogólnokształcące dla dorosłych 1


zasadnicza szkoła zawodowa

kucharz 0,5

cukiernik 0,5

wielozawodowa 1


szkoła policealna

technik turystyki wiejskiej 1

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1

technik rachunkowości 1


kwalifikacyjne kursy zawodowe:

technik rolnik, kucharz, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, cukiernik – w zależności od zainteresowania

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁAPANOWIE

technikum

technik architektury krajobrazu 0,5

technik budownictwa 0,5

technik informatyk 0,5

technik ekonomista 0,5

technik handlowiec 0,5

technik mechanik 0,5

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,5

technik technologii odzieży 0,5


liceum ogólnokształcące

przysposobienie obronne, biologia, WOS

(bezpieczeństwo publiczne) 0,5

profil - wojskowy 0,5

profil - sportowy 1


zasadnicza szkoła zawodowa

murarz - tynkarz 0,5

mechanik pojazdów samochodowych 0,5

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0,5

sprzedawca 0,5

krawiec 0,5

wielozawodowa 1

3,5

liceum ogólnokształcące dla dorosłych

język polski, język angielski, geografia 1

Szkoła Policealna dla Dorosłych

technik rachunkowości 1

technik administracji 1

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1


kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

 • montaż systemów suchej zabudowy – 1 oddział

 • wykonywanie robot – malarsko – tapicerskich – 1 oddział

 • wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych – 1 oddział

 • projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślin obiektów architektury krajobrazu – 1 oddział

 • organizacja prac związanych z budową oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu – 1 oddział

 • planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – 1 oddział

 • prowadzenie rachunkowości – 1 oddział

 • wykonywanie robot murarskich i tynkarskich – 1 oddział

 • organizacja i kontrolowanie robot budowlanych – 1 oddział

 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej - 1 oddział

 • wykonywanie usług krawieckich – 1 oddział

 • projektowanie wyrobów odzieżowych – 1 oddział

 • organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – 1 oddział

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – 1 oddział

 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – 1 oddział

 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – 1 oddział

 • wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – 1 oddział

 • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 1 oddział

 • prowadzenie sprzedaży – 1 oddział

 • prowadzenie działalności handlowej – 1 oddział

SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH DLA DOROSŁYCH

opiekun medyczny – 1 oddział

technik masażysta – 1 oddział

asystentka stomatologiczna – 1 oddział

opiekunka dziecięca – 1 oddział

asystent osoby niepełnosprawnej – 1 oddział

opiekunka środowiskowa – 1 oddział