Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-12-05 15:24:33 przez Czas2012

Klub radnych BWS ponownie apeluje do burmistrza

Klub Radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” zwrócił się ponownie do burmistrza miasta Stefana Kolawińskiego o zachowanie na obecnym poziomie opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi. W oświadczeniu jakie Klub rozesłał do mediów można przeczytać m.in. o tym, że obecna stawka opłaty śmieciowej została przyjęta w dziwnych okolicznościach czy też o tym, że uzasadnienie do obecnej podwyżki jest pełne błędów a nawet przekłamań.

Pełny tekst oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Klubu Radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” w sprawie opłat za odbiór śmieci w 2021 r.

Działając w imieniu Klubu Radnych BWS ponownie zwracam się do Burmistrza i Radnych Miasta Bochnia , aby utrzymać w 2021 r stawkę opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wys. 24 zł od 1 mieszkańca miesięcznie (tj.48 zł za śmieci niesegregowane) i nie zwiększać jej do proponowanej przez Burmistrza stawki 29,50 zł (tj. 59 zl za śmieci niesegregowane). Należy także zwiększyć do 5 zł ulgę za domowe kompostowanie odpadów zielonych (co wyliczono w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej).

Obowiązująca aktualnie w Bochni stawka tzw. opłaty śmieciowej w wys. 24 zł jest jedną z wyższych w województwie i przyjęta została w dziwnych okolicznościach na początku 2020 r. w formie aneksu do umowy*, na podstawie której Zleceniobiorca (konsorcjum BZUK z firmą prywatną) pierwotnie powinien był do końca grudnia 2020 stosować stawkę opłaty miesięcznej w wys. 17 zł od 1 mieszkańca. *
Uzasadnienie do kolejnej podwyżki jest pełne błędów a nawet przekłamań. Trzeba uszczelnić „dziurawy” system nadzoru nad ilością śmieci wywożonych z miasta na tzw. RIPOK-i , szczególnie że zmianie ulega sposób rozliczeń - z ryczałtowego na ilościowy. Niezbędne jest zebranie od mieszkańców nowych deklaracji dotyczących gospodarki odpadami. Przy obecnym stanie zatrudnienia w UM Bochnia jest to operacja możliwa do wykonania w ciągu 2-3 tygodni i pozwoli znacząco zmniejszyć tzw. szarą strefę producentów odpadów.

Rozpisanie nowego przetargu powinno być poprzedzone opracowaniem nowej specyfikacji*, która nie będzie dyskwalifikować niewielkich firm ( jak np. BZUK) zajmujących się gospodarką odpadami. Miejska spółka powinna zostać odpowiednio doposażona i musi skupić się na obsłudze miasta Bochni a nie innych gmin*, co jest obecnie praktykowane przez BZUK.

Na koniec pragnę podkreślić , że powszechny sprzeciw budzi zamówiona w lokalnych portalach pseudo-informacja ze strony osób podpisujących się „Urząd Miasta Bochnia”. Czy ma ona na celu rozmydlenie powodów kolejnej próby forsowania podwyżki przez Burmistrza Kolawińskiego i jego ekipę na sesji nadzwyczajnej , o której zwołanie zawnioskował Burmistrz ? Nie pierwszy raz w ostatnim czasie w Bochni za pieniądze podatników anonimowi urzędnicy próbują wpływać na decyzje suwerennej Rady Miasta.

Bochnia, 2.12.2020 r.

W imieniu Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa
Przewodniczący Klubu Jerzy Lysy

Przypomnijmy podobny apel wystosowało już wczesniej środowisko bocheńskiej Konfederacji. Czytaj TUTAJ