Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-31 02:20:25 przez system

KN II prawomocnie za dwa tygodnie

Nadzieje na otwarcie dziś obwodnicy północnej spełzły na niczym. Mimo wcześniejszych zapowiedzi droga KN II, mimo, że jest już gotowa do eksploatacji, nie jest jeszcze dopuszczona do ruchu.

Pojawiające się niedawno informacje, że oficjalne otwarcie obwodnicy KN II ma nastąpić dziś o 11.00 okazały się nieprawdziwe. Droga mimo, że jest gotowa do użytkowania nie jest jeszcze prawnie dopuszczona do ruchu – powiedział dziś burmistrz Bogdan Kosturkiewicz. By można było legalnie użytkować nową drogę trzeba jeszcze poczekać do dwóch tygodni. Dziś natomiast – według słów burmistrza – Starostwo Powiatowe w Bochni ma wydać decyzję o gotowości drogi do użytkowania. Od tego momentu, jeśli nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności, decyzja starostwa musi się uprawomocnić co, według przepisów budowlanych, trwa do 14 dni. Miejmy wiec nadzieję, że najpóźniej w połowie stycznia mieszkańcy os. Niepodległości będą mogli już swobodnie omijać skrzyżowanie przy ul. Orackiej jadąc w kierunku dworca, huty czy Brzeska.

Należy podkreślić, że firma budująca obwodnicę - Budostal 5 S.A. - z siedzibą w Krakowie zrealizowała zadanie o cztery miesiące wcześniej niż zapowiadała, mimo ciężkich warunków budowy i dodatkowych prac – jak np. wymiana gruntu – które wynikły podczas już realizacji inwestycji.

Jak przebiegał harmonogram prac:

 • 4 maja 2007 r. - podpisanie umowy z firmą MGGP S.A z siedzibą w Tarnowie na opracowanie projektu budowlanego na budowę trasy północno-zachodniej wraz z podziałem działek i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Wynagrodzenie w wyniku przetargu: 169 763,00 zł brutto.

 • 24 stycznia 2008 r. - wydanie przez Starostę Powiatowego w Bochni decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

 • 22 sierpnia 2008 r. - rozpoczęcie wizji w terenie dotyczących oględzin i wyceny działek znajdujących się w terenie lokalizacji budowy.

 • 10 września 2008 r. - zatwierdzenie przez Starostę Powiatowego w Bochni projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę.

 • 29 lipca 2008 r. - podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Miasta S.A. z Krakowa o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji odcinka podlegającego pozwoleniu na budowę. Wynagrodzenie w wyniku przetargu: 334309,28 zł brutto.

 • l grudnia 2008 r. - podpisanie umowy z firmą Budostal-5 S.A z siedzibą w Krakowie na budowę trasy północno-zachodniej.
  Wynagrodzenie w wyniku przetargu: 11 795 698,93 zł brutto Termin. zakończenia robót wg umowy: 26 marca 2010.

 • 9 grudnia 2008 r. - przekazanie terenu budowy firmie Budostal-5 S.A.

 • 9 marca 2009 r. - podpisanie umowy z Wojewodą Małopolskim o dofinansowanie budowy środkami pochodzącymi z budżetu państwa w kwocie 3 000 000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011.

 • 18 marca 2009 r. - podpisanie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nieodpłatne udostępnienie terenu celem realizacji zamierzenia budowlanego.

 • 20 marca 2009 r. - podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Miasta S.A. z Krakowa o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji odcinka remontowanego. Wynagrodzenie w wyniku przetargu: 55 632,00 zł brutto.

 • 17 grudnia 2009 r. - odbiór końcowy robót i przekazanie przebudowanego odcinka do eksploatacji.

 • 23 grudnia 2009 r. - podpisanie umowy z firmą Budostal-5 S.A z siedzibą w Krakowie na roboty dodatkowe dotyczące umowy zasadniczej na budowę trasy północno-zachodniej.
  Wynagrodzenie: 164431,60 zł brutto.

 • 29 grudnia 2009 r. -przekazanie budowanego odcinka do eksploatacji.