Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-07-28 10:43:18 przez system

KN II-realizacja długo oczekiwanej inwestycji

Trwają prace przy realizacji drugiego etapu obwodnicy północno-zachodniej KN II. Mieszkańcy mogą w końcu na własne oczy zobaczyć budowę od wielu lat zapowiadanej obwodnicy.


Obecnie – jak dowiedzieliśmy się – trwają roboty ziemne, przebudowa ciepłociągów oraz budowa kanalizacji opadowej. Koniec prac przewidywany jest na początek jesieni tj. październik.

Przypomnijmy prace przy tej inwestycji będą obejmowały budowę drogi od ul. Pileckiego do skrzyżowania ul. Turkowskiego, budowę ronda, kanalizacji, instalację oświetlenia oraz przebudowę sieci. Na wydatki złoży się też kwota na odszkodowania za konieczne wywłaszczenia nieruchomości niezbędne pod inwestycję. Druga część tej inwestycji obejmie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. Na te dwa cele urząd miasta przeznaczył w tym roku 5 000 000 zł.