Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-04-20 21:32:38 przez Czas2012

KO chce pomagać przedsiębiorcom

Dziś na bocheńskim Rynku odbył się briefing prasowy poświęcony inicjatywie pn. „Koalicja Obywatelska na rzecz lokalnych przedsiębiorców”. Działacze zaproponowali dwie uchwały – zwolnienie z koncesji alkoholowej oraz zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Już dziś dokumenty trafiły do magistratu, pozostawiając uchwały rozpatrzeniu Radzie Miejskiej i burmistrzowi.

W spotkaniu na Rynku głos zabrali Krzysztof Nowak, radny województwa małopolskiego i Wojciech Pietras, pełnomocnik nowopowstałego komitetu na rzecz pomocy bocheńskim przedsiębiorcom.

Są takie czasy, kiedy Bochnia żyje w zasobności lokalnych przedsiębiorców, bocheńskich przedsiębiorców. Mieszkańcy Bochni dzięki przedsiębiorcom mają utrzymane miejsca pracy, mają nowe miejsca pracy, natomiast miasto żyje z podatków pobieranych od tych przedsiębiorców. Dzięki tym podatkom może finansować remont placówek oświatowych, budować nowe przedszkola, dokonywać inwestycji na terenie miasta. Ale są też trudne czasy jak dzisiejsza pandemia, która powoduje wiele bolączek dla lokalnych przedsiębiorców. Niektóre grupy przedsiębiorców zmuszone są ustawą covidowską do zamknięcia swojej działalności, bądź działalność mają ograniczoną. Dlatego zdecydowaliśmy się jako Koalicja Obywatelska przedstawić dwa projekty uchwał, które wynikają z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.” – mówił Krzysztof Nowak.

Uchwały przedłożone Radzie dotyczą 1) zwolnienia z koncesji alkoholowej w roku 2021 i zwrotu określonej części kwoty oraz 2) zwolnienie od podatku od nieruchomości (od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.) dla niektórych przedsiębiorców głównie z branży gastronomicznej i usługowej, których działalność ucierpiała na skutek obostrzeń sanitarnych i lockdownu.

Inicjatywy samorządowe wymagają poparcia podpisami 300 osób z Bocheńszczyzny z czynnym prawem wyborczym. W celu zebrania głosów powstał komitet pn. „Koalicja Obywatelska na rzecz lokalnych przedsiębiorców” z Wojciechem Pietrasem na czele.

Apelujemy do pana burmistrza i do radnych miasta Bochnia, żeby pomimo rozpoczęcia przez nas inicjatywy uchwałodawczej (…) nie czekali na to kiedy zbierzemy podpisy, ale żeby te projekty uchwał natychmiast znalazły się na obradach Rady Miasta, były procedowane i przegłosowane ponad podziałami. Przedsiębiorcy nie mogą czekać na pomoc zbyt długo, jesteśmy winni im naszą pomoc” – mówił Krzysztof Nowak.

W jaki sposób pomoc przedsiębiorcom wpłynie na miejski budżet?
Roczny koszt koncesji alkoholowej dla jednej restauracji to ok. 3-4 tys. zł. Jeżeli zwolnieniu zostanie poddanych 20-30 restauracji to jest łatwy rachunek, że nie będzie to wielka kwota dla miasta w porównaniu z budżetem. Natomiast dla przedsiębiorców w tak trudnej sytuacji liczy się każda złotówka.” – przekonywał Wojciech Pietras, zwracając uwagę, że miasto może stracić jeszcze więcej, jeżeli przedsiębiorcy nie znajdą pomocy i zbankrutują – „wtedy w ogóle nie będzie płatników podatków. Ciężko uznać te pieniądze, z których miasto zwolni przedsiębiorców, za pieniądze stracone. Uważam, że będą to pieniądze dobrze zainwestowane w ich rozwój i możliwość przetrwania w tak trudnej sytuacji.