Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-04 05:07:40 przez system

Kolejne 600 tysięcy dla powiatu i 150 tysięcy dla miasta

Starosta Jacek Pająk oraz burmistrz Bogdan Kosturkiewicz odebrali od wicepremiera Grzegorza Schetyny promesę środków finansowych z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2009 r.

Kwoty te przeznaczone są na dofinansowanie w tym roku zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku lokalnych podtopień.
Powiat Bocheński otrzymał 600 tys. zł na przebudowę mostu w Trzcianie wraz z remontem drogi powiatowej Trzciana — Łąkta Górna.
Z kolei miasto Bochnia dofinansuje otrzymanymi pieniędzmi wykonanie nawierzchni dróg w ulicach: Na Kąty, Dołuszycka, Volkmara, Myśliwska i Łychów.
* -W roku 2008 zmodernizowaliśmy pięć poważnie zaniedbanych obiektów mostowych za łączną kwotę ponad 5 milionów złotych, promesa ta stwarza nam dodatkowe szanse na realizację kolejnych inwestycji w Powiecie Bocheńskim* - mówi Starosta Jacek Pająk.