Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-19 18:03:00 przez system

Kolejne 695 tys. dotacji dla Rzezawy

Gmina Rzezawa otrzymała kolejne środki zewnętrzne w kwocie 695.600 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące dotacje:

1) 614.100,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska piłkarskiego na pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej oraz na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową z wyposażeniem przy ul. Wiśniowej 68 w Rzezawie. Ministerstwo Sportu i Turystyki wydało 266.105.000 złotych na zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie otrzymało tylko 30 gmin w Polsce. Gmina Rzezawa otrzymała propozycję dofinansowania w kwocie 614.100,00 zł w trzech transzach. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy pracowników urzędu otrzymaliśmy jako jedyni z tego rejonu dotację.

2) 81.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim”. Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, termomodernizacja ścian i stropu, wymiana instalacji c.o. z kotłem i osprzętem, wymiana grzejników.

- Wsparcie finansowe pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do dalszego rozwoju sportu, realizacji pasji i poprawy zdrowia wśród dzieci i mieszkańców gminy jak również poprawę estetyczną, funkcjonalną komunalnych budynków - podkreśla Mariusz Palej, wójt Rzezawy. Od początku roku gmina pozyskała już 1.117.979 zł.