Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-04-09 12:33:36 przez Czas2012

Kolejne mandaty za łamanie zakazu gromadzenia i przemieszczania się

Pomimo nieustających apeli i akcji informacyjnych, pomimo nakładanych mandatów i kierowanych do sądu wniosków o ukaranie, bocheńscy policjanci dalej spotykają osoby, dla których zakazy są po to by je łamać. Kilku młodych mężczyzn za wspólne spotkanie przy alkoholu zastało ukaranych mandatami, a za złamanie zakazu przemieszania się dwie osoby odpowiedzą przed sądem.

Zgodnie z zapowiedziami, policjanci na ewidentne i rażące przypadki łamania obowiązujących zakazów reagują w sposób zdecydowany poprzez nakładanie mandatów karnych i kierowanie wniosków do sądu. We wtorek (7 kwietnia) policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni nałożyli 4 mandaty karne na młodych mężczyzn, którzy wieczorem na terenie jednej z gmin powiatu bocheńskiego spotkali się by wspólnie spożywać alkohol - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Osoby te zostały ukarane mandatem po 500 zł każda. Z wnioskiem do sądu, a tym samym z możliwością ukarania grzywną do 5000 zł muszą się liczyć dwie osoby, które złamały zakaz przemieszczania się bez wskazania ważnego powodu.

Na terenie całego kraju nieprzerwanie obowiązują zakazy gromadzenia się, jak również ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób. Wszystko to w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. O ile przypadki łamania obostrzeń i zakazów tuż po ich wprowadzeniu można było tłumaczyć powolnym adaptowaniem się do „nowej rzeczywistości”, tak po wielu dniach akcji informacyjnych, apeli o odpowiedzialne zachowanie, a przede wszystkim z uwagi na ciągle rosnącą ilość zakażeń i ofiar koronawirusa trudno zrozumieć ludzi, którzy zdają się za nic mieć zdrowie i życie innych osób, a także poświęcenie i trudy walki z epidemią.

POLICJA PRZYPOMINA!!!

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

dojazdu do i z pracy,

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,

czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.