Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-09-24 11:46:31 przez Czas2012

Kolejne pieniądze z podatków idą na modernizację dróg!

Starosta bocheński Adama Korta odebrał promesę na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponad 4 miliony złotych trafi na modernizację dróg w Gminach Bochnia, Żegocina, Trzciana oraz Łapanów.

W ramach zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwa wnioski powiatu bocheńskiego otrzymały promesę na dofinansowanie zadań dot. rozbudowy drogi powiatowej w Nieszkowicach Małych i Stradomce oraz rozbudowy dróg powiatowych w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz Łapanowie.

Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest na terenie Gminy Bochnia i przebiega przez Nieszkowice Małe oraz Stradomkę, a dotyczy przebudowy drogi, poboczy, rowów przydrożnych, przebudowie sieci energetycznej oraz wykonaniu oznakowania. Ponadto w Stradomce powstanie chodnik, przebudują zjazdy oraz skrzyżowanie z drogą gminną.

Dzięki spotkaniu starosty Adama Korty z Radnymi Gminy Bochnia, na najbliżej sesji uchwała dotycząca wsparcia tej inwestycji trafi ponownie pod obrady.

Drugie zadanie obejmuje Gminy Żegocina, Trzciana oraz Łapanów. W ramach inwestycji drogowcy m.in. przebudują drogę powiatową, wybudują ścieżki rowerowe czy umocnią pobocza.

Rada Gminy Trzciana oraz Żegocina podjęły uchwałę o udzieleniu pomocy do wysokości 25% wartości inwestycji na terenie danej gminy. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca roku – informuje Starostwo Powiatowe.