Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-06 13:52:07 przez system

Kolejny anonim z Urzędu -Tomasz Całka: nie odpowiadam na takie pisma

Jak informowaliśmy Urząd Miasta wystosował pismo (czytaj TUTAJ), niepodpisane, w którym czyni mocne zarzuty wobec Tomasza Całki. Chodzi o ulotkę wyborczą wicestarosty w której według urzędników miejskich zawarte są nieprawdziwe informacje. Urząd Miasta Bochnia zwrócił się także do Tomasza Całki o usunięcie ze swoich materiałów wyborczych „treści nieprawdziwych i utwierdzających czytelników w błędnym przekonaniu”. Tomasz Całka jest zbulwersowany zaistniała sytuacją i stwierdza, że stwierdzenia magistratu są nieprawdziwe i nieuzasadnione. Dziś do mediów znów dotrało pismo z Urzędu Miasta. Znów był to anonim.

Oświadczenie wicestarosty

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego dnia 5. listopada 2014 r. przez Urząd Miasta Bochnia informuję, iż jestem zbulwersowany oświadczeniem wystosowanym przez urząd miasta. To nie moja ulotka, a oświadczenie zawiera treści mijające się z prawdą, zniekształcające rzeczywistość i wprowadzające czytelnika w błąd. Treści zawarte w mojej ulotce są prawdziwe, a na potwierdzenie tego przedstawiam stosowne dokumenty.

Dnia 11 września 2013 roku o godzinie 15:15 przygotowany przeze mnie dokument tj. zakres rzeczowy omawianej inwestycji został przesłany za pomocą poczty elektronicznej na email: Pani Katarzyny Gogoli Naczelnika Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Bochnia, Pana Roberta Cerazy, Wiceburmistrza Miasta Bochnia oraz pracownika Urzędu Miasta Bochnia [potwierdzenie otrzymania wiadomości].

Przesłany przez mnie email zawierał załącznik: Zakres rzeczowy proponowanych zadań na terenie Gminy Miasta Bochnia do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Chciałbym zaznaczyć jasno i wyraźnie, że ostatecznie złożony wniosek został w większości przekopiowany z przygotowanego przeze mnie zakresu, z naniesieniem drobnych zmian.

Ocenianie wniosku odbywa się na podstawie karty projektu i zakresu rzeczowego. Karta projektu jest zsumowaniem ilości zadań na podstawie zakresu. Jak w przypadku większości projektów dobrze napisany wniosek skutkuje lepszą oceną, a tym samym większą ilością uzyskanych punktów. W związku z faktem, że to ja jestem autorem zakresu rzeczowego, nie widzę nic złego w tym, że umieściłem w ulotce podsumowującej moją działalność w minionej kadencji zdanie: ”przygotowałem bezinteresownie niezbędną część wniosku”.

Ponadto informowanie o podejmowanych przez Miasto Bochnia zadaniach inwestycyjnych oraz ich kosztach zajmuje się, tudzież powinien się zajmować Wydział Promocji Miasta Bochnia, a ja nie zamierzam ich w tym wyręczać, dlatego też w swojej ulotce poinformowałem o realizacji zadania na ulicy Strzeleckiej z udziałem środków zewnętrznych.

Tomasz Całka

Po oświadczeniu starosty na skrzynki pocztowe mediów wpłyneło kolejne pismo z Urzędu Miasta. Znów był to anonim. Tym razem zapytany o zdanie wicestarosta oświadczył, że nie zamierza polemizować i wydawać oświadczeń reagując na anonimy. Takie pisma kierowane prosto z Urzędu Miasta, które nie są podpisane i które w dodatku mieszają wątki zarzutów obrażając inne osoby urągają powadze magistratu. Dla mnie jest to nie do pomyślenia by Urząd Miasta wysyłał anonimy. To ma posmak jakiegoś skandalu. Chciałbym dowiedzieć się kto to robi... - skomentował wicestarosta. Niestety Urząd Miasta milczy w sprawie autora tych pism.

Odpowiedź z Urzędu Miasta

…..Ad vocem….

Uzgodnienia, na które powołuje się Tomasz Całka, pomiędzy Urzędem Miasta i Starostwem Bocheńskim, dotyczyły wspólnego wniosku z udziałem Miasta na tzw. schetynówkę powiatową na 2014 r., z której powiat ostatecznie się wycofał nie uzyskując dofinansowania i czego konsekwencją jest wspólna realizacja remontu ul. Strzeleckiej. Pominięcie przez Pana Całkę tego faktu nie jest przypadkiem. Gdyby nie udział środków budżetowych Miasta, determinacja Burmistrza i zgoda Rady Miasta, remont ul. Strzeleckiej mógłby nie być w ogóle realizowany. Przypominamy Panu Wicestaroście, że właśnie ze względów finansowych remont ul. Strzeleckiej nie jest realizowany na całej jej długości. Pierwotny wniosek obejmował całą ulicę, a więc można zaryzykować stwierdzenie, że niezbędną część tego wniosku w zakresie ul. Strzeleckiej przygotowała również Gmina Miasta Bochnia. Idąc dalej takim tokiem rozumowania można by było również stwierdzić, iż wysoko sklasyfikowana schetynówka powiatowa na terenie Miasta na rok 2015, również dofinansowana z budżetu Miasta pokaźną kwotą 570 tys. zł, była przygotowywana „w niezbędnym zakresie” przez Urząd Miasta Bochnia.

Retoryka jaką Pan Całka prezentuje publicznie w stosunku do Urzędu Miasta Bochnia nie przystoi funkcji, którą Pan Całka sprawuje i rzuca niepotrzebnie cień na współpracę pomiędzy samorządem powiatowym, a Gminą Miasta Bochnia, która to współpraca – jak wielokrotnie podkreślali Starosta Bocheński Jacek Pająk i Burmistrz Miasta Stefan Kolawiński – układa się wzorowo. Przykrym jest również, że Pan Całka notorycznie deprecjonuje działania Urzędu Miasta – choćby ostatnio w kwestii skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy na schetynówkę realizowaną w 2014 r. jest wynikiem pracy i zaangażowania pracowników Urzędu Miasta. Doskonałym przykładem efektywności pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest choćby zrealizowana w znacznej części z takich środków Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej czy też to, że na rok 2015 Miasto Bochnia uzyskało dofinansowanie na modernizację dróg gminnych w wysokości ponad 2 mln zł i to wyłącznie własnym staraniem.

Pan Tomasz Całka wycofał się z kandydowania na fotel burmistrza, co można ocenić jako bardzo słuszną decyzję. Być może czas w ogóle zrezygnować z życia politycznego i zająć się np. pisaniem wniosków o dotacje, zamiast deprecjonowaniem pracy i osiągnięć Burmistrza Miasta i pracowników podległego mu urzędu.