Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-17 20:04:54 przez system

Kolejny, niewesoły dla Bochni, ranking

<html />

We wrześniowym numerze kwartalnika Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprezentowany został Ranking Gmin Małopolski, opracowany we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Zestawienie prezentuje 20 najlepszych gmin w Małopolsce pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy, wyliczony w oparciu o wskaźniki, mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Tym razem, odwrotnie niż w niedawnym rankingu inwestycyjnym, nasze miasto znalazło się na punktowanej, 15 lokacie.

Skąd taka a nie inna pozycja? Otóż ranking został sporządzony na podstawie listy 11 wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego. Wskaźniki te to (w nawiasie wskaźniki dla Bochni i cząstkowa, obliczona na podstawie tego jednego parametru, lokata):
1. Dochody własne na 1 mieszkańca (1 587,77 zł - 21 miejsce)
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca (300,16 zł - 158(!) miejsce)
3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca (199,18 zł - 17 miejsce)
4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca (61,61 zł - 78 miejsce)
5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca (54,59 zł - 158(!) miejsce)
6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców (110,03 - 16 miejsce)
7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych – liczba punktów na jednego zdającego (64,72 – 3 miejsce)
8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem (64,31 - 30 miejsce)
9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców (0,80 - 98 miejsce)
10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców (322,29 - 6 miejsce)
11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców (2 097,53 – 22 miejsce)

Jakie wnioski można wysnuć z tego zestawienia. Otóż żyjemy we względnie zamożnym mieście (21 miejsce pod względem dochodów własnych miasta na 1 mieszkańca), gdzie młodzi ludzie chcą i potrafią się uczyć (3 miejsce w województwie), gdzie nie stroni się od czytelnictwa (6 miejsce), a mieszkańcy nie stoją z założonymi rękoma w kolejce po zasiłek (16 miejsce pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych). Na tym jednak pozytywy się kończą. Władza co prawda nie przesadza z wydatkami na administrację (17 miejsce), ale nie wydaje zebranych od mieszkańców pieniędzy na inwestycje (tragiczne 158 miejsce!), nie pozyskuje środków zewnętrznych (identyczne 158 miejsce) i słabo inwestuje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (78 miejsce).

Pełny ranking można zobaczyć TUTAJ