Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-06 15:15:26 przez system

Kolejny projekt z dofinansowaniem

Blisko milion złotych otrzymał Powiat Bocheński na uzupełnienie i poszerzenie działań dziennego domu Senior Wigor. Dzięki pozyskanym środkom przy placówce powstanie zielona siłownia.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną zajęcia podnoszące sprawność fizyczną m.in. codzienna gimnastyka ogólnousprawniającą, a także nowe atrakcyjne formy ruchu jak np. nordicwalking, gra w bocce, czy krykiet.
- Ważnym elementem, wzbogacającym naszą dotychczasową ofertę dla seniorów, będzie zakupienie i montaż urządzeń zielonej siłowni - mówi Starosta Ludwik Węgrzyn. Istotnym elementem podnoszenia sprawności fizycznej będą też działania profilaktyczne i edukacyjne. Każdy z uczestników senior wigor może liczyć na pomoc w zakresie spraw urzędowych, bankowych, działania edukacyjne, wsparcie i poradnictwo psychologiczne.

Nazwa projektu: „Senior Wigor”
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR
Całkowita wartość projektu: 996 625 zł
Dofinansowanie RPOWM: 923 872 zł