Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-09-22 23:29:49 przez Czas2012

Kolping do seniorów -nie dajcie się oszukać!

W Sali Klubu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej dn. 18 września br. odbyło się seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni pod nazwą "Bezpieczny Senior - zagrożenia dla osób starszych”.

Główny cel seminarium to podniesienie świadomości osób starszych w sferze troski o swoje bezpieczeństwo. Prelegenci poruszali tematy związane z aktualnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa osób i majątku seniorów. Bartłomiej Gogola ze Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” przedstawił najczęstsze metody stosowane przez oszustów działających na szkodę osób starszych (m. in. omówił najnowsze warianty popularnej ostatnio metody oszustw „na policjanta” i „na wnuczka”). Myliłby się jednak ten, kto by sądził, ze tematyka spotkania ograniczała się jedynie do oszustw na szkodę seniorów. Gośćmi seminarium byli również bocheńscy policjanci i strażacy, którzy wystąpili z prelekcjami omawiającymi problemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa związanego z instalacjami grzewczymi (m. in w kwestii ryzyka zatrucia tlenkiem węgla). W seminarium uczestniczyli także prelegenci spoza Bochni; Józef Sikorski ze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce poruszał temat bezpieczeństwa w transakcjach płatniczych, zaś Marek Pilch ze stowarzyszenia „Manko” z Krakowa omówił zagadnienie manipulacji związanych z zakupami na prezentacjach. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu seniorów z powiatu bocheńskiego. Seminarium odbyło się w ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” - współfinansowangoe ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

bg