Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-30 15:21:18 przez system

Kolping poprowadzi punkty porad prawnych

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2017 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana do siedziby Starostwa Powiatowego w Bochni w okresie od 28 października do 18 listopada wpłynęło 7 ofert realizacji zadania.

Cztery oferty spełniły warunki formalne. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej, powołanej do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie, Zarząd Powiatu w Bochni wybrał jako najlepszą ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni.