Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-03 19:50:13 przez system

Komisja Rewizyjna pokazuje burmistrzowi żółtą kartkę

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie podjęto uchwały w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza. Wniosek taki nie uzyskał bowiem akceptacji większości członków Komisji.


Jak wykonywano budżet?
Tematem spotkania była analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2018 rok oraz przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia. Przez połowę posiedzenia radni przy udziale Skarbnik Gminy, a także przy udziale Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska (która jednak po krótkiej utarczce słownej z członkami Komisji opuściła posiedzenie) zapoznawali się z wykonaniem budżetu za rok ubiegły. Wątpliwości radnych były związane ze zmianami jakie w toku ubiegłego roku pojawiały się przede wszystkim w związku z modyfikacjami budżetu jakie są dokonywane w trakcie roku przez uchwały Rady Miasta. Pojawiły się zastrzeżenia co do wydatków na gospodarkę komunalną.

  • Martwi nas bardzo, że np. kiedy było zaplanowane na rozdział 995 na początku roku ponad 5,5 miliona, po przeróbkach zatwierdzonych przez Radę plan spadł do kwoty 1 milion 806, a wykonano 261 tysięcy złotych. Nie dziwcie się państwo, że ludzie są oburzeni postępem robót. To się ma nijak do tego co się dzieje teraz na rynku, ale to było w tamtym roku. Ciekaw jestem, jak się będziecie tłumaczyć za to co się stanie na koniec tego roku - wytykał radny Jerzy Lysy. - Gospodarka komunalna jest teraz podstawą naszej analizy. To, że są przekroczone kwoty to jest dobrze, ale są takie śmieszne wykonania, nawet jeśli zostały zredukowane w ciągu roku o 70 %.

Radny dociekał także m. in. kwestii wydatków na wywóz śmieci. - Czy umowa na wywóz śmieci z prywatnym podmiotem została rozwiązana, a jeśli tak, to czy naliczono kary umowne?. Burmistrz Kolawiński (który w międzyczasie pojawił się na posiedzeniu Komisji) odpowiadając na pytanie stwierdził, że po zwiększeniu wynagrodzenia umowa nie została rozwiązana, gdyż przed sądem została zawarta ugoda.

Jeden do jednego: zwycięski remis opozycji

Głównym punktem posiedzenia było jednak głosowanie w przedmiocie złożenia wniosku o udzielenie absolutorium. Burmistrzowi nie udało się jednak dobyć wymaganej większości - za poparciem uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium głosował tylko jeden radny z pięcioosobowego składu Komisji. Przeciwko uchwale był także jeden głos, zaś pozostali członkowie wstrzymali się od głosu. Oznacza to, ze wniosek o udzielenie absolutorium nie uzyskał poparcia Komisji.Na decyzję radnych nie miała także wpływu pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wykonania budżetu (opinia ta bowiem dotyczy prawidłowości budżetu, nie zaś kwestii absolutorium i dlatego nie jest wiążąca dla radnych).

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium podejmuje Rada Miasta. Komisja Rewizyjna natomiast podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku do Rady o udzielenie absolutorium. BG