Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-12 16:16:48 przez system

Komisja rewizyjna za nieudzieleniem absolutorium dla burmistrza!

Taki przypadek zdarzył się chyba po raz pierwszy w blisko 25-letniej historii samorządu w Bochni: komisja rewizyjna Rady Miasta w czwartek 12 czerwca nie zaopiniowała pozytywnie wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza Stefana Kolawińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2013.

Było to możliwe, gdyż od głosu wstrzymał się radny Wojciech Cholewa z… ugrupowania „Bochniacy dla Bochni”, z którego szeregów wywodzi się obecny burmistrz. Dla niektórych to spora niespodzianka, a dla niektórych nie, bo uważni obserwatorzy tego, co dzieje się na posiedzeniach Rady od dawna już zauważyli, że były burmistrz „staje okoniem” do obecnego włodarza miasta.

Nie pomogło więc, że za udzieleniem absolutorium głosowali radni Celina Kamionka i Jacek Kawalec, bo radni opozycji: Bogdan Kosturkiewicz i Adama Korta byli przeciw. Wydawać by się więc mogło, że wynik głosowania był nierozstrzygnięty i po głosowaniu doszło nawet na tym tle do małych kontrowersji, jednak sprawa jest oczywista – wniosek o absolutorium wymagał poparcia zwykłej większości, a tej nie uzyskał (głosów wstrzymujących się i „przeciw” było więcej niż „za”).

Zapowiada się więc bardzo gorąca sesja absolutoryjna.