Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-26 17:31:33 przez system

Komisja Rewizyjna zbada politykę kadrową starostwa?

Okazuje się, że sprawa Adama Korty przeciwko staroście bocheńskiemu nie była jedyną, którą rozpatrywał Sąd Pracy w Bochni. Dziś zapadła decyzja w procesie na wniosek Zygmunta Panka, pracownika dawnego Wydziału Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych, który został zwolniony z pracy po reorganizacji Urzędu z początkiem 2015 roku.

Sąd pracy przyznał i w tym wypadku rację skarżącemu i zadecydował, że musi on zostać przywrócony do pracy na swoim dotychczasowym stanowisku.

W związku z tymi wydarzeniami podczas dzisiejszej XI sesji Rady Powiatu radny Jacek Pająk zawnioskował, aby podjąć uchwałę o konieczności zbadania polityki kadrowej Ludwika Węgrzyna przez Komisję Rewizyjną.

Jak zauważył jednak starosta, a po nim również - wiceprzewodniczący Rady, Michał Paszkot, obydwie decyzje sądu nie są jeszcze prawomocne. – Poczekajmy na ostateczny wyrok w tych sprawach! - apelował radny Paszkot.

Większość radnych podzieliła ten pogląd i zagłosowała przeciwko wnioskowi Jacka Pająka.

Starosta ubiegłej kadencji stwierdził, że spodziewał się takiej decyzji Rady. Utrzymywał jednak, że nieprawomocność wyroków nie stoi wcale na przeszkodzie temu aby Komisja Rewizyjna przyjrzała się zasadności podejmowanych przez obecnego starostę decyzji personalnych.

eb