Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-07 15:35:24 przez system

Komunikacyjna wojenka z zimą w tle

<html />

W związku z wystapieniem prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lucjana Zapały z 6 lutego, w którym obarczył on winą Powiatowy Zarząd Dróg za opóźnienia w kursowaniu lub wręcz odwołanie niektórych kursów RPK otrzymaliśmy odpowiedź dyrektora PZD, Adama Korty, którą załączamy poniżej.

Oto je treść:

„Obarczenie odpowiedzialnością Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni za opóźnione lub nie zrealizowane kursy autobusów RPK w Bochni, jest wybiegiem mającym odwrócić uwagę od istotnych problemów tego przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest brak zapewnienia pełnego bezpieczeństwa życia i zdrowia pasażerów w autobusach, których stan techniczny jest wręcz tragiczny. Podczas poprzednich sezonów zimowych 80 procent autobusów RPK nie miało opon zimowych. Warto również wspomnieć, że autobusy RPK kursują nie tylko po drogach powiatowych ale także po drogach gminnych, wojewódzkich a także krajowych.

W związku z tym zamierzam złożyć wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego o przeprowadzenie szczegółowej kontroli wszystkich autobusów jakimi dysponuje to przedsiębiorstwo z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów.

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Bochnie nie wpłynęły żadne informacje lub skargi od innych przewoźników komunikacji zbiorowej na temat braku przejezdności albo znaczących utrudnieniach na drogach powiatowych.

Wczorajsze opady śniegu rozpoczęły się ok. godziny 6 rano. Odśnieżanie rozpoczęto natychmiast po rozpoczęciu opadów. Na ponad 300 kilometrów dróg powiatowych wyjechało 11 pługopiaskarek oraz 2 jednostki do odpłużania. W czasie wczorajszej akcji odśnieżania wysypano ponad 106 ton soli i piasku.

Niestety przy tak intensywnych opadach śniegu służby drogowe mogą jedynie złagodzić niekorzystne dla kierowców skutki zimy, a nie całkowicie je zlikwidować Nie są w stanie zabezpieczyć takich warunków poruszania się po drogach jak w okresie letnim. Przy bardzo szybko zmieniających się w okresie zimowym warunkach atmosferycznych trudno jest zagwarantować przez cały czas „czarną” i nie śliską jezdnię.

Jednocześnie proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości i techniki jazdy do warunków panujących na drodze. Zapewni to zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich jej użytkowników.”