Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-07-31 06:25:44 przez system

Konferencja przy hotspocie

Wczoraj w kawiarenkach na rynku głównym w Bochni odbyło się spotkanie Pana Starosty Jacka Pająka oraz Burmistrza Miasta Bogdana Kosturkiewicza z przedstawicielami mediów. Spotkanie miało na celu promowanie tzw. hotspotów czyli miejsc w różnych częściach miasta czy gmin gdzie możliwy jest odbiór Internetu bezprzewodowo.

Odbyła się także prezentacja wybranych stron internetowych i sprawdzenie czy Hotspoty działają bez zarzutu. Podczas spotkania działały bez zakłóceń. Na rynek bocheński można już bez przeszkód przyjść z laptopem i siedząc w kawiarence pod parasolem pracować używając przekazu internetowego. Uruchomienie hotspotw nie było by możliwe bez dobrej współpracy władz powiatu i miasta. Dzięki inicjatywie Starostwa i udziale Urzędu Miejskiego bezprzewodowy odbiór możliwy był także w centrum Bochni na rynku. Zdaniem burmistrza miasta inicjatywa starostwa była bardzo cenna. Miasto włączy się jednak w projekt bardziej aktywnie od nowego roku. Do tego czasu finansowanie całego przedsięwzięcia będzie w gestii powiatu. Od stycznia miasto pokryje cześć wydatków. Kwota nie jest jeszcze znana ale z zapewnień Burmistrza Miasta nie powinna w żaden znaczący sposób obciążać budżetu. . Oferta na pewno wzbogaci w pewien nieznaczny sposób atrakcyjność miasta i samego rynku jako miejsca przebywania. Szczególnie może się przydać turystom przebywającym w Bochni i nie mającym dobrego połączenia z Internetem. Stworzenie hotspotów jest także podyktowane gwałtownym rozprzestrzenianiem się Internetu jako źródła informacji i pomocy w pracy. Według starosty oferta nie jest konkurencyjna w stosunku do prywatnych dostawców Internetu ale uzupełniająca i mająca na celu uatrakcyjnienie Bochni i okolic pod względem turystycznym. Niewątpliwie może się również przydać przy prowadzeniu działalności gospodarczej.