Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-07 11:23:04 przez system

"Kongres Skarbników Polskich" z udziałem starosty

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn był jednym z panelistów „Kongresu Skarbników Polskich Samorządów”, odbywającego się w ramach XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Tematem debaty było „Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT – skutki dla budżetów jst i ewentualne sposoby zrekompensowania utraconych wpływów. Finansowanie i standaryzacja zadań zleconych jst”.

Paneliści m.in. przedstawili szacunek skutków finansowych podniesienia kwoty wolnej od PIT dla dochodów powiatów oraz małego i dużego miasta. Zastanawiano się co czeka samorządy, jeśli dojdzie do podniesienia kwoty wolnej od podatku, czy PIT może być miernikiem jakości zarządzania, omówiono propozycję Ministra Finansów dotyczącą zmian sposobu finansowania zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań zleconych w świetle raportów pokontrolnych NIK-u.

  • Debata była bardzo interesująca. Zastanawialiśmy się z jakich źródeł uzupełnić ubytki, jeśli podniesiona zostanie kwota wolna od podatku. A mówimy tutaj o znacznych sumach, globalnie jest to kwota 7,6 mld zł., powiaty zanotują 1,8 mld zł. straty, przykładowo miasto Bochnia zanotuje ponad 2,4 mln złotych a Gmina Bochnia ponad 2,5 mln. zł. straty. Rozmawialiśmy też o racjonalizacji wydatków – postulowałem m.in. wprowadzenie pewnych standardów w tym zakresie – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn.

Oprócz Starosty Bocheńskiego w debacie udział wzięli Eugeniusz Gołembiewski - Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, dr hab. Jolanta Szołno – Koguc - Kirownik Katedry Finansów Publicznych, UMCS, Piotr Tomaszewski - Skarbnik Miasta Bydgoszcz, Jacek Uczkiewicz - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i Marcin Urban - Skarbnik Miasta Wrocławia. Moderatorem był dr Arkadiusz Babczuk - Zastępca Dyrektora Centrum Badawczo – Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.