Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-29 15:10:30 przez system

Koniec z opłatami parkingowymi w soboty

26 kwietnia tego roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pobieranie w soboty opłat w miejskiej strefie parkowania jest nielegalne. Ustawa o drogach publicznych mówi bowiem wyraźnie, że opłaty takie można pobierać tylko w dni robocze.

W związku z powyższym radni miejscy znowelizowali na sesji 29 września cennik opłat za parkowanie w mieście poprzez wykreślenie w nim soboty jako dnia pobierania opłat. Odtąd opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.30.

Podjęta uchwała musi zostać jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa i wejdzie w życie 14 dni od daty publikacji.