Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-10 14:46:18 przez system

Konkurs "Kapliczka 2016"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pod nazwą Kapliczka 2016. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2016 roku podejmą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Obiekty te nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi. Gminy lub powiaty mogą również zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Nabór wniosków trwa do 4 marca (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Warto podkreślić, iż prace remontowe lub konserwatorskie podejmowane przy obiektach zabytkowych, będących materialnym świadectwem minionych wieków powinny być wykonywane z dbałością o zachowanie ich pierwotnej i zabytkowej substancji przez osoby posiadające do tego typu prac stosowne kwalifikacje z użyciem odpowiednich materiałów.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ