Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-04-24 20:50:51 przez system

Konkurs na cyfryzację Gminy Bochnia

Wójt Gminy Bochnia rozpisał konkurs na zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia. Projekt ma być realizowany z udziałem środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

Przedmiot zamówienia obejmuje: - Serwer baz danych 1 szt. - Serwer aplikacji/Kontroler domeny 1 szt. - Macierz dyskowa 1 szt. - System Backup 1 szt. – Urządzenia aktywne sieci/Przełącznik sieciowy 3 szt. - Zabezpieczenie granic sieci – UTM 1 szt. – Komputery stacjonarne z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym 22 szt. – Oprogramowanie antywirusowe 45 lic. - Skaner okumentów A4 1 szt. - Licencje dostępowe 50 lic. – Certyfikaty serwerowe 1 kpl. - Stanowisko Profilu Zaufanego 1 szt. - Stanowisko dostępu do Internetu 1 szt. - Prace instalacyjno-konfiguracyjne 1 kpl. 2.

Termin składania ofert mija 2018-05-07 o godzinie 11:00.