Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-05 08:43:13 przez system

Konkurs plastyczny "Otoczmy troską życie"

Prace plastyczne, zdjęcia i prezentacje multimedialne można nadsyłać na konkurs zatytułowany ?Otoczmy troską życie?. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Nagroda główna to wyjazd do Rzymu.

"Kiedy wokół nas tak wiele jest przejawów agresji, a także brakuje szacunku dla drugiego człowieka, chcemy promować dobro i troskę o dar najcenniejszy, czyli życie. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród młodzieży wartości ludzkiego życia i praktycznych działań wyrażających troskę o życie" — mówi ks. Jan Banach diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Prace muszą nawiązywać do trzech tematów: Pokaż prawdę o wartości życia, Popatrz, jak oni troszczą się o życie, oraz Rodzina — wychowanie do życia. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu diecezji tarnowskiej, oraz do młodzieży starszej w wieku do lat 25.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na formacie maks. A3. Może być to także fotografia na papierze w formacie min. A5 lub w wersji elektronicznej w formacie min. 1600 x 1200 pikseli, zapisana na trwałym nośniku. Organizatorzy zachęcają także do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Nagrodą główną jest pielgrzymka do Rzymu. Laureaci otrzymają także: rower turystyczny, aparaty fotograficzne i sprzęt sportowy. Prace należy przesyłać lub dostarczyć do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, adres: 33-100 Tarnów, ul. Bema 14. Termin nadsyłania prac mija 18 maja 2009 roku.

Patronat nad konkursem objęli: biskup tarnowski Wiktor Skworc, oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu diecezji. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich: www.rodzina.net.pl Informacje można również uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, telefon (014) 631-73-60.