Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-02 19:45:26 przez system

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

<html />

Starostwo Powiatowe w Bochni zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu “Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt programu współpracy na 2013 rok, odbędzie się 9 listopada (tj. w piątek) o godz. 11:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni. Podczas jego trwania zainteresowane organizacje będą mogły zgłosić swoje sugestie i wątpliwości związane z tym dokumentem.

Dodatkowo uwagi do przedstawionego projektu programu można zgłaszać za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.ekonsultacje.powiatbochenski.eu).

Projekt programu na 2013 rok został opracowany na bazie obecnie obowiązującego programu.