Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-10 04:30:27 przez system

Koty tajemnicze istoty

Pod koniec maja w ramach zajęć związanych z aktywizacją i rehabilitacją zawodową Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapanowie uczestniczyły w VII Artystycznym Plenerze Integracyjnym "RAZEM" pod hasłem "Koty - tajemnicze istoty", które jak co roku odbywały się w Limanowej.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Remedium z Tymbarku przy współpracy Limanowskiego Domu Kultury oraz artystów rzeźbiarzy, biorących udział w między narodowych plenerach, sympozjach, konkursach. W tym roku w plenerze uczestniczyły również dwie szkoły plastyczne z Nowego Wiśnicza i Nowego Sącza wraz ze swoimi profesorami . Celem tego przedsięwzięcia była integracja społeczna osób niepełnosprawnych, stwarzanie wzajemnej więzi miedzy uczestnikami niepełnosprawnymi, a zdrowymi, kształtowanie postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, usprawnienie manualne.
Zajęcia obejmowały przygotowanie materiałów do pracy, poznanie materiałów i narzędzi oraz poznanie technik lepienia w glinie i metod pracy w gipsie. Po wykonaniu figurek ,,kotów" uczestnicy postawili wspólnie piec plenerowy, w którym zostały wypalone dzieła wykonane przez uczestników tego pleneru. Wszyscy zapoznali się z techniką wypalania gliny. Zajęcia ceramiczne polegały również na wykonywaniu kafli ozdobnych z surowej cegły i ułożenie ich w przestrzenną formę.
Poprzez lepienie, formowanie i modelowanie w glinie, rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia a także nabywane zostają umiejętności umożliwiające prace zawodową na stanowisku pomocnika artysty.