Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-04 10:39:21 przez system

Krasnoludki palą śmieci?

  • to hasło tegorocznego Dnia Czystego Powietrza, który odbywa się w Polsce 14 listopada. Po raz kolejny akcji patronuje Fundacja Ekologiczna ARKA. Celem tej akcji jest przypominanie jak szkodliwe jest spalanie śmieci w nieprzystosowanych do tego paleniskach domowych.
    • Podczas takiego spalania emitujemy do atmosfery pyły, które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny i furany - mówi Wacław Stachura dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni. - Energia uzyskiwana z takiego spalania jest niewielka, a jakże bardzo może być to szkodliwe dla zdrowia —* dodaje dyrektor.

Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych zwiększa się również ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Palenie śmieci w piecach domowych jest procederem niezwykle masowym pomimo obowiązującego w Polsce zakazu.