Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-09 23:11:41 przez system

Krzysztof Kokoszka o inwestycjach, bezpieczeństwie, kierunkach rozwoju

Kampania wyborcza trwa już od kilku tygodni i zbliża się ku końcowi. Redakcja Czasbochenski.pl zadała kandydatom ubiegającym się o stanowisko burmistrza Bochni 5 pytań własnych z różnych dziedzin - 6 pozostawiając otwarte - by jeszcze lepiej przybliżyć ich plany i zamysły dotyczące przyszłości miasta.

Jako pierwszy odpowiedź przysłał Krzysztof Kokoszka startujący z listy Prawa i sprawiedliwości.

1. Inwestycje miejskie. Proszę sprecyzować, które z tych już rozpoczętych i planowanych przez obecne władze inwestycji są konieczne, potrzebne i ważne, a które są mniej ważne czy realizowane niepotrzebnie? Jakie są Pana plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość i jakie problemy chciałby Pan rozwiązać w Bochni?

Bez wątpienia rewitalizacja w centrum Bochni i budowa drogi „KN-II” są inwestycjami, które należy dokończyć. Jednocześnie uważam, że ostatnie zadanie inwestycyjne, nazwane w naszym programie umownie „KN-II+” należy rozszerzyć o dodatkowe miejsca parkingowe, dodatkowy zjazd do osiedla na wysokości pętli autobusowej oraz o zagospodarowanie zieleni wzdłuż drogi.

Nie chcę recenzować polityki inwestycyjnej obecnego samorządu, ale słychać głosy, że nie zawsze środki publiczne wydaje się w sposób najbardziej celowy. Dla przykładu – czy tężnia solankowa to priorytet dla mieszkańców naszego miasta? czy potężna, dwumilionowa inwestycja stabilizacji drogi na ul. Nowy Świat jest absolutnym priorytetem? A może te miliony warto było zabezpieczyć jako wkład własny przy realizacji innych, bardziej priorytetowych inwestycji.

Nasz program obejmuje m.in. kilka, kluczowych zadań, dzięki którym, w co głęboko wierzę wejdziemy na ścieżkę szybkiego rozwoju i poprawimy komfort życia mieszkańców. W pierwszej kolejności to budowa przy dworcu kolejowym parkingu Park&Ride, a także parkingów w centrum Bochni, które po połączeniu z bezpłatną komunikacją miejską stworzyłyby część zintegrowanego systemu komunikacyjnego miasta. Następnie budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Floris oraz wykonanie łącznika autostradowego od węzła autostradowego do ul. Brzeskiej co z pewnością podniesie atrakcyjność miasta wśród potencjalnych inwestorów. Chciałbym również doprowadzić do utworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej na bazie terenów miejskich w Chodenicach obejmującej budowę kompleksu sportowego z otwartym basenem, kortami tenisowymi, ścieżkami rowerowymi, boiskami wielofunkcyjnymi, które byłyby wspaniałą ofertą dla rodzinnych wypadów. Za równie istotne zadanie uważam budowę żłobka, co ułatwi rodzicom codzienne godzenie obowiązków zawodowych z wychowaniem swoich dzieci. Odciąży to również wielu seniorów, którzy będą mieli szansę na aktywizację społeczną w klubach seniora, które chciałbym uruchomić.

2. Bezpieczeństwo. Żyjemy w okresie względnego spokoju. Obecnie nie toczy się na naszym terytorium i w mieście żadna wojna. To jednak nie znaczy, że możemy spać spokojnie gdyż nie wiemy co przyniesie przyszłość. Czy ma Pan plany na zwiększenie bezpieczeństwa Bochni, uzbrojenie mieszkańców, rozwój strzelnic czy zajęć strzelectwa i wojskowości w szkołach czy weźmie pan czynny udział w lobby za powszechnym dostępem do broni?

W ramach akcji „Bezpieczna Bochnia” będziemy dążyć do wprowadzenia stałego, całodobowego dozoru newralgicznych punktów w mieście, poprzez istniejący i rozbudowany w miarę potrzeb system monitoringu, co będzie z pewnością elementem wpływającym na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bochni.

Ponadto ustawową rolą burmistrza jako organu wykonawczego samorządu jest stałe przygotowywanie mieszkańców na wypadek klęski żywiołowej, zagrożeń zewnętrznych, katastrof ekologicznych czy budowlanych. I te zadania z pewnością będą przeze mnie realizowane i koordynowane.

Jeśli chodzi o obecny system prawny w zakresie dostępu do broni, to co prawda ma on swoje wady, ale umożliwia osobom spełniającym ustawowe przesłanki do uzyskania pozwolenia na broń czy to do celów myśliwskich, sportowych lub do obrony własnej.

3. Kultura i rozrywka. Czy obecna oferta kulturalno-rozrywkowa w Bochni jest wystarczająca i czy jakościowo spełnia oczekiwania Pana i mieszkańców? Co Pan sądzi na ten temat?

Chciałbym w swoich przyszłych działaniach wesprzeć m.in. niszowe, bocheńskie zespoły muzyczne. Ponadto chcemy doprowadzić do budowy nowoczesnej siedziby biblioteki. Bochnia zyska dzięki temu nowoczesny obiekt o znacznie wyższym komforcie użytkowania, otwarty na nowoczesne rozwiązania, technologie i usługi umożliwiające różnorodne formy pracy. Należy również przyjąć inną formułę dni Bochni. Dobrą formułą dni miasta była jego organizacja w formie pikniku rodzinnego na terenach Smykowa i do tego tematu należy wrócić. Siedziby potrzebuje i to pilnie, Szkoła Muzyczna II stopnia, o tym też musimy pamiętać i wypracować rozwiązanie.

4. Kierunki rozwoju. Czy Bochnia potrzebuje dynamicznego ekonomicznego rozwoju czy powinna pozostać spokojnym miastem uzdrowiskowo-parkowym? Może chciałby Pan wybrać jakąś inną drogę?

Moim wielkim marzeniem jest, by Bochnia była miastem dbającym o swoich mieszkańców, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i wysoką jakość i komfort życia. Miastem wspierających lokalnych przedsiębiorców, pozyskującym nowych inwestorów, dając przestrzeń dla zróżnicowanej działalności gospodarczej. Miastem tworzącym przestrzeń do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz dbającym o estetykę i zieleń.

5. Co zrobić by miasto i mieszkańcy skorzystali na ruchu turystycznym?

Bochnia ma bardzo duży potencjał turystyczny. Niektóre ośrodki miejskie jak chociażby Wieliczka, posiadając podobne warunki i specyfikę jak my, potrafią je skuteczniej wykorzystywać. Pora na ściślejszą współpracę i wspólne działania w interesie nas wszystkich. Miasto powinno bardziej efektywniej zaangażować się w promocję i wsparcie kopalni w Bochni. Przykładem jest obecny ruch turystyczny do kopalni, który odbywa się wyłącznie poprzez szyb Campi. Jednym z pomysłów jest przywrócenie w uzgodnieniu z kopalnią soli ruchu turystycznego przy wykorzystaniu szybu Sutoris w centrum Bochni, co z pewnością podniesie w tym wymiarze atrakcyjność naszego miasta. Jednocześnie musimy wykreować nowe pomysły i produkty turystyczne, które wespół już z uznaną marką kopalni będą kojarzone z Bochnią w Polsce i na świecie.

6. Dowolna wypowiedź

Z wielką troską obserwuje stagnację i brak pomysłów na dalszy i oczekiwany przez mieszkańców rozwój naszego miasta. Obecnym władzom brakuje odwagi i determinacji w podejmowaniu ważnych dla Bochni decyzji. Czas przyspieszyć i wprowadzić Bochnię na nowe, szybsze tory rozwoju. Program, który chcę zrealizować jest właśnie odpowiedzią na oczekiwania naszych mieszkańców. Ponadto zależy mi, jeśli zostanę wybrany burmistrzem na umożliwieniu realizacji innych nowatorskich rozwiązań przedstawionych przez mieszkańców, którzy tak jak ja kochają Bochnię.