Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-28 22:22:46 przez system

Krzysztof Kokoszka o komunikacji w mieście

Parę dni temu pisaliśmy o konwencji miejskiej PiS. Wielu z nas było zapewne zaintrygowanych śmiałymi pomysłami kandydata na burmistrza, Krzysztofa Kokoszki dotyczącymi komunikacji w naszym mieście. Dziś na konferencji prasowej były komendant PSP w Bochni doprecyzował swoją wizję.

Na dzisiejszym briefingu prasowym Krzysztof Kokoszka kandydat na Burmistrza Miasta Bochnia w imieniu własnym i mieszkańców zaapelował ponownie do władz miasta, by nie oddawali walkowerem sprawę budowy przy dworcu kolejowym parkingu wielopoziomowego – Park and Ride i jeszcze przed listopadowym naborem wniosków na środki z puli marszałka województwa zlecili podległym sobie urzędnikom przygotowanie stosownego wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów.

  • *Znajdujemy się w miejscu, gdzie już od kilku lat powinien działać wielopoziomowy parking przesiadkowy Park & Ride. Obecnym władzom miasta zabrakło chyba determinacji, aby skutecznie doprowadzić do realizacji tej inwestycji. Przed laty były deklaracje i zapewnienia, a skończyło się niczym. *

- Budowa wielopoziomowego parkingu przesiadkowego przy dworcu PKP jest moim zdaniem, ale także zdaniem wielu bochnian, absolutnie niezbędna. Przy dworcu kolejowym od lat trwa koncentracja pojazdów w związku z codziennymi wyjazdami wielu mieszkańców Bochni do pracy i na uczelnie między innymi do Krakowa. Naocznie widzimy co dzieje się na ul. Poniatowskiego i na przyległych ulicach – każdy skrawek drogi czy chodnika, a nawet zieleńców zostaje zamieniony w miejsce parkingowe. Liczba osób, korzystających z transportu kolejowego będzie ciągle rosnąć wraz ze wzrostem komfortu jej usług.
Przypomnę, że idea Park & Ride ma na celu zachęcenie mieszkańców naszego miasta do podróżowania transportem publicznym. Po dotarciu własnym środkiem transportu (najczęściej samochodem) do parkingu, można kontynuować dalszą podróż środkami komunikacji publicznej. Tu powinny krzyżować się linie autobusowe oraz tu powinien zostać przeniesiony przystanek końcowy busów z ulicy Galasa.
Parking typu Park & Ride powinien stanowić, w mojej ocenie, jeden z kluczowych elementów zintegrowanego systemu obsługi komunikacyjnej miasta, w skład którego powinny wejść również planowane przez nas parkingi przy ul. Floris oraz między ul. Sądecką a ul. Kącik i przy ul. Parkowej (za budynkiem MOSiR), a także bezpłatna komunikacja miejska, w sprawie której został już złożony wniosek przez radnych PiS na komisji finansowo-budżetowej o zwiększenie dotacji na ten cel o 600 tys. zł w 2019 roku.
Popieram bochnian i uważam, że inwestycja Park & Ride powinna być priorytetem dla władz Bochni. Podstawową korzyścią będzie zwiększenie liczby miejsc postojowych na terenach przyległych do bocheńskiego dworca PKP, co znacznie uporządkuje przestrzeni publiczną w tym rejonie miasta.

W tym miejscu chciałbym za Państwa pośrednictwem zaapelować do pana burmistrza, by nie oddawał sprawy walkowerem, lecz przed listopadowym naborem wniosków na środki z puli marszałka województwa zlecił podległym sobie urzędnikom przygotowanie stosownego wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów. Jest jeszcze na to czas. Mam wielką satysfakcje, że dzięki moim postulatom programowym pan burmistrz podjął decyzję o zakupie nowego autobusu dla komunikacji miejskiej.