Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-09-08 21:14:15 przez system

Kto burmistrzem? Jeden z dziesięciu!

Termin zarejestrowania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mija wprawdzie dopiero 17 października, ale nieoficjalny wyścig już się zaczął. Media przytaczały niedawno 8 kandydatów na stanowisko burmistrza Bochni. Tymczasem, według naszych ustaleń, jest ich już dziesięcioro, choć nie wszyscy jeszcze zadeklarowali ostateczną gotowość do startu w wyborach samorządowych 2014.

Kim są? Jaki komitet wyborczy reprezentują? Czy mają doświadczenie samorządowe? Co według nich jest najważniejszą sprawą dla Bochni? Prezentujemy naszych kandydatów in spe w kolejności alfabetycznej.

1. Jan Balicki: nauczyciel, radny miejski od kilku kadencji. Dostał propozycję, aby wystartować do wyborów burmistrza z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ale jak zaznacza, do 17 października wszystko się może jeszcze zmienić. Za najważniejsze uważa aktywizację mieszkańców, tak aby każdy mógł mieć wpływ na jakość życia w Bochni, a także usprawnienie pozyskiwania funduszów europejskich dla miasta.

  1. Stanisław Bukowiec: za kadencji Wojciecha Cholewy był wiceburmistrzem. Obecnie piastuje funkcję zastępcy wójta Gminy Bochnia. Startuje z KWW Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem, któremu jest zresztą wierny od początku swojej samorządowej kariery. Jako burmistrz chciałby się przede wszystkim zająć sprawami komunikacji w Bochni. Uważa, że ich niedorozwój powoduje, że Bochnia traci swoje szanse. W tym celu konieczne jest wybudowanie łącznika, miejskich parkingów i obwodnicy śródmieścia.

3. Tomasz Całka: wicestarosta od dwóch kadencji. Do Rady Powiatu wystartował z listy PiS. W czasie drugiej kadencji związał się z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Do wyborów startuje z KWW Solidarny Samorząd. Dla niego jako burmistrza również najważniejsze są problemy komunikacji w mieście. Chciałby wybudować parkingi, a także drogi lokalne komunikujące odległe dzielnice z pominięciem centrum miasta. Bardzo ważne są opieka nad rodzinami i zmniejszeniem kolejek do lekarzy.

  1. Stefan Kolawiński, nauczyciel, obecny burmistrz naszego miasta. Za najważniejsze uważa stworzenie dla miasta alternatywy: oprócz rozwoju turystyki również rozwój przemysłu, poprzez przyciągnięcie przedsiębiorców do Strefy Aktywności Gospodarczej.

  2. Adam Korta: radny miejski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji jeśli chodzi o kandydowanie na urząd burmistrza, ale jeśli to z KWW Razem dla Bochni. Za swoje priorytetowe zadania jako ewentualnego włodarza miasta uważa: pozyskiwanie środków unijnych na infrastrukturę komunalną i komunikacyjną, rewitalizację centrum Bochni, a także większą aktywność mieszkańców (budżety dla dzielnic miasta);

  3. Bogumił Mieszkowski: przedsiębiorca w branży nieruchomości, bez doświadczenia samorządowego, co uważa za swój atut. Jego zdaniem Bochnia jest miastem źle zarządzanym i rozbitym społecznie i to by chciał właśnie zmienić. Wynagrodzenie burmistrza chce przekazywać na cele społeczne, np. na Fundację Rozwoju Bochni i Regionu, której jest prezesem.

  4. Aleksander Rzepecki: dziennikarz, współzałożyciel, a potem właściciel tytułu mojaBochnia. Obecnie radny Powiatu. Jeżeli wystartuje to z ramienia KWW Nasza Wspólna Sprawa, którego był twórcą i który pozwolił mu na wejście do Rady Powiatu wraz z kilkoma współpracownikami. Przez trzy lata pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu. W tej chwili dopiero rozważa kandydowanie, a o swoim programie powie ewentualnie na konwencji wyborczej.

  5. Joanna Solak: prawniczka, w przeszłości radna Powiatu oraz, przez parę miesięcy – przewodnicząca Rady Powiatu w kadencji 2006 – 2010. Wieść gminna przypisuje jej zamiar kandydowania na stanowisko burmistrza Bochni, ona sama nie chce się na razie w tej sprawie wypowiadać. Na stronach PKW figuruje jako pełnomocniczka KWW Pracuj w Bochni.

9. Małgorzata Szczepara: prawniczka, zastępczyni burmistrza Stefana Kolawińskiego w latach 2011-2012. Jak sama mówi – jeszcze nie zdecydowała czy będzie kandydować, za wcześnie jest zatem na prezentowanie swojej wizji pracy dla miasta.

10. Wojciech Zastawniak: onegdaj dyrektor Urzędu Skarbowego w Bochni, obecnie pracownik Izby Skarbowej w Krakowie. Startuje z KWW Bochnia Szansą dla Wszystkich. Przejęcie inicjatywy budowy łącznika autostradowego z drogą wojewódzką, rodzima przedsiębiorczość i wprowadzenie budżetu obywatelskiego – to priorytety Wojciecha Zastawniaka.