Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-16 20:47:56 przez system

Kto głosował (a kto nie) za większą dotacją dla kopalni w Bochni?

Elżbieta Achinger oraz Urszula Augustyn za obcięciem dotacji dla bocheńskiej kopalni<br />

Z Biura Poselskiego posła Jan Ziobry otrzymaliśmy wyjaśnienie, dotyczące kulisów głosowania nad przyznaniem zwiększonej dotacji na 2014 rok dla bocheńskiej i wielickiej kopalni soli. Przytaczamy je w całości.

"W związku z informacjami, pojawiającymi się w mediach, pragnę przekazać fakty dotyczące zwiększenia dofinansowania na zabezpieczenie wyrobisk górniczych dla Kopalni Soli w Bochni oraz w Wieliczce.

Na funkcjonowanie Kopalni Soli w Bochni i Wieliczce w budżecie przygotowanym przez rząd premiera Donalda Tuska na rok 2014 zostały przeznaczone niewystarczające środki finansowe na zabezpieczenie wyrobisk górniczych. Na obie kopalnie zostały przeznaczone zdecydowanie mniejsze dotacje niż w roku 2013. Sytuacja była na tyle poważna, iż istniało realne zagrożenie prawidłowego funkcjonowania obu przedsiębiorstw.

Na etapie prac w Sejmie sam zgłosiłem w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro poprawki do budżetu państwa na rok 2014, dotyczące zwiększenia dofinansowania Kopalni Soli w Bochni oraz w Wieliczce.

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 13 grudnia 2013 roku odbyło się głosowanie nad poprawkami dotyczącymi dofinansowania obu kopalni. Głosowanie nr 83 dotyczyło Kopalni Soli w Wieliczce, zaś głosowanie nr 99 dotyczyło Kopalni Soli w Bochni. W obu głosowaniach Panie posłanki Elżbieta Achinger i Urszula Augustyn, wraz z całą Platformą Obywatelską, głosowały przeciwko zwiększeniu dotacji dla Kopalni Soli w Bochni i Wieliczce! Informacje na ten temat są powszechnie dostępne na stronie internetowej Sejmu RP. Warto podkreślić, iż cały Klub Parlamentarny Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro głosował za zwiększeniem dotacji dla obu kopalni.

Czy można zatem być za dotacjami dla kopalni i w Sejmie głosować przeciwko nim?

Prace w polskim Parlamencie odbywają się w dwóch izbach Sejmie oraz Senacie. Ponownie na etapie prac w Senacie zgłoszono poprawki dotyczące dofinansowania kopalni. Nad takimi poprawkami zagłosowało sześćdziesiąt procent senatorów i to dzięki nim poprawki zostały przyjęte. Jak wiadomo Panie posłanki Elżbieta Achinger oraz Urszula Augustyn nie zasiadają w Senacie i nie są jeszcze senatorami, zatem nie miały możliwości poprzeć poprawek dotyczących zwiększenia dotacji dla Kopalni Soli w Bochni oraz Wieliczce. Tym bardziej nie mogły zgłosić w Senacie takich poprawek. Warto podkreślić, iż dotację dla bocheńskiej kopalni zwiększono o 7 milionów złotych, zaś dla wielickiej o 10 milionów złotych.

W związku z powyższym, trzymając się faktów, należy podkreślić, iż posłanki Platformy Obywatelskiej Elżbieta Achinger oraz Urszula Augustyn, wraz z całą Platformą Obywatelską, głosowały w dniu 13 grudnia 2013 roku na głosowaniach nr 83 oraz 99 przeciwko zwiększeniu dotacji dla Kopalni Soli w Bochni oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Dotacje została zaś zwiększona dopiero na etapie prac w Senacie, czyli drugiej izby polskiego Parlamentu. Nie można zatem przypisywać posłom Platformy Obywatelskiej zasług za zwiększenie dofinansowania dla Kopalni Soli w Bochni oraz Wieliczce.

Mamy nadzieję i trzymamy za słowo posłanki Elżbietę Ahcinger oraz Urszulę Augustyn wraz z całą Platformę Obywatelską, iż w głosowaniach w Sejmie nad zwiększeniem dotacji dla Kopalni Soli w Bochni oraz w Wieliczce nie „pomylą” się ponownie i że tym razem zagłosują za pieniędzmi dla naszych kopalni.

Jan Ziobro
Poseł na Sejm RP"