Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-07-09 10:32:06 przez Czas2012

Kto nowym radnym i jakie zmiany w komisjach?

W trakcie trwania sesji, która odbyła się 27 czerwca 2024 roku ślubowania złożyli dwaj nowi radni RM Bochni, Patryk Salamon oraz Leszek Stabrawa. Tym samym stali się pełnoprawnymi radnymi. Zmiany w składzie Rady Miasta zostały spowodowane wygaśnięciem mandatów Filipa Pacha i Wojciecha Woźniczki, którzy decyzją Pani Burmistrz Magdaleny Łacnej zostali powołani na funkcje zastępców burmistrza miasta.

Filip Pach był przedstawicielem KWW Filip Pach i Bocheńska Wspólnota Samorządowa w okręgu nr 1, a Wojciech Woźniczka reprezentował Komitet Wyborczy Wyborców Reaktor B7 w okręgu nr 2. Obaj nowi radni w wyborach do Rady Miasta zajęli 2 miejsca (po Filipie Pachu i odpowiednio po Wojciechu Woźniczce) na swoich listach wyborczych i to właśnie z powodu wygaśnięcia mandatów obu wiceburmistrzów, zostali dokooptowani do składu RM.

Te zmiany z kolei wymusiły korekty w składach Komisji Stałych Rady Miasta a przy okazji nastąpiły również inne zmiany składów komisji. Obaj panowie radni weszli w skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Natomiast Komisję Rewizyjną opuściła radna Sylwia Pachota-Rura (B7) i Maciej Buszko (BWS).

Na chwilę obecną składy komisji wyglądają następująco:

1. Komisja Rewizyjna:

1) Bogdan Kosturkiewicz – Przewodniczący Komisji
2) Jolanta Michałowsk
3) Patryk Salamon
4) Leszk Stabrawa
5) Grzegorz Pałkowski

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Maciej Buszko – Przewodniczący Komisji
2) Urszula Golińska
3) Sylwia Pachota-Rura
4) Ireneusz Sobas
5) Bogdan Kosturkiewicz
6) Andrzej Dygutowicz

3. Komisja Prawa i Spraw Obywatelskich:

1) Ireneusz Sobas – Przewodniczący Komisji
2) Andrzej Dygutowicz
3) Marek Rudnik
4) Maciej Buszko

4. Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu i Turystyki:

1) Barbara Szczygieł – Przewodnicząca Komisji
2) Maciej Gawęda
3) Luiza Sawicka-Hofstede
4) Marcin Imiołek
5) Rafał Sroka

5. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finasów:

1) Jan Balicki – Przewodniczący Komisji
2) Roman Mocię
3) Marek Rudnik
4) Sylwia Pachota-Rura
5) Grzegorz Pałkowski

6. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1) Jolanta Michałowska – Przewodnicząca Komisji
2) Patryk Salamon
3) Leszek Stabrawa
4) Marcin Imiołek
5) Marek Bryg

7. Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

1) Urszula Golińska – Przewodnicząca Komisji
2) Barbara Kucharska
3) Barbara Szczygieł
4) Rafał Sroka
5) Roman Mocię

8. Komisja Kyltury:

1) Luiza Sawicka-Hofstede – Przewodnicząca Komisji
2) Katarzyna Korta-Wójcik
3) Maciej Gawęda
4) Barbara Kucharska
5) Jan Balicki

K. Stompór