Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-27 04:35:42 przez system

Kto po Halberdzie?

Burmistrz B. Kosturkiewicz ogłosił nowy konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Odbyło się to po przepychankach w Radzie Miejskiej - nieporozumieniach przy powoływaniu komisji konkursowej i ostatecznej ingerencji wojewody w statut MDK.

Dzisiaj (wtorek 27 października) ukazało się ogłoszenie w sprawie konkursu. Kandydaci przystępujący do niego powinni spełnić m.in. następujące warunki:

  • legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim, preferowany kierunek — zarządzanie, ekonomia;
  • posiadać co najmniej 5-letni staż pracy,
  • przedstawić program działania Miejskiego Domu Kultury.

Termin składania dokumentów upływa 19 listopada 2009 r. o godz. 12.

Przypomnijmy: dotychczasowa dyrektor MDK Dorota Halberda, została odwołana ze stanowiska pod koniec maja po przedłużającym się konflikcie z częścią pracowników Domu Kultury. Do tej pory obowiązki dyrektora MDK pełnił zastępca burmistrza Bogdan Szumański.